Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור

תעשיות שוק המניות — ‎ערב הסעודית‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
5.131B-0.54%616.525Kשירותי פרסום2
22.675B0.15%1.825Mתעשיות תהליכים7
1.816B-0.11%207.844Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
3.402B2.59%685.129Kמסחר קמעונאי1
1.020B4.85%395.603Kהפקת ייצור1
80.450B2.13%1.479Mתעשיות תהליכים1
333.600B-2.70%6.206Mתעשיות תהליכים1
147.096B-1.64%4.561Mתעשיות תהליכים10
1.260B3.33%335.718Kשירותי פרסום1
66.290B-1.81%470.882Kמינרלים שאינם אנרגיה18
3.184B2.88%722.049Kתעשיות תהליכים3
2.231B2.15%332.092Kמסחר קמעונאי2
152.053B-1.24%5.046Mכלי עזר2
3.710B4.69%684.708Kהפקת ייצור4
1.624B2.22%282.553Kשירותי הפצה2
7.327B-0.94%339.618Kמסחר קמעונאי1
7.787B3.26%1.087Mשירותים תעשייתיים5
11.192B-0.75%1.614Mפיננסי4
36.318B1.33%625.782Kפיננסי1
9.810B-1.83%267.826Kשירותי הפצה1
11.087B-0.41%48.677Kמסחר קמעונאי1
4.964B2.08%158.694Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
56.729B2.38%1.810Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
282.500M3.92%4.361Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
4.065B2.95%353.327Kכלי עזר2
3.382B2.66%811.285Kבני קיימא לצרכן3
5.271B0.91%611.224Kבני קיימא לצרכן1
85.434B3.88%342.533Kשירותי בריאות5
4.770B3.93%402.883Kשרותים לצרכן3
%מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
14.708B1.86%11.410Mהפקת ייצור2
522.000M3.45%118.447Kהפקת ייצור1
2.656B0.48%253.773Kתעשיות תהליכים1
26.454B-0.74%224.228Kשירותי טכנולוגיה2
2.346B-0.85%758.232Kפיננסי3
6976.433B-0.72%10.989Mמינרלים אנרגיה1
2.313B3.17%1.464Mפיננסי1
3.584B0.96%1.005Mשונות7
19.724B-1.69%724.849Kפיננסי5
549.750M-9.96%4.202Mשירותי בריאות1
12.856B0.61%500.417Kהוֹבָלָה1
2.913B0.79%259.879Kשירותי בריאות2
2.828B1.72%723.368Kהפקת ייצור2
26.966B-0.11%660.116Kפיננסי14
20.605B2.89%4.354Mמינרלים אנרגיה2
13.395B1.43%351.599Kשרותים לצרכן5
1.029B2.01%1.030Mבני קיימא לצרכן1
88.720B0.47%2.861Mמינרלים שאינם אנרגיה2
9.226B0.71%897.566Kהוֹבָלָה3
2.809B0.67%267.938Kשירותי פרסום1
7.260B1.27%464.347Kטכנולוגיית בריאות2
750.820M0.00%11.141Kמינרלים שאינם אנרגיה1
2.282B-3.56%1.621Mפיננסי3
12.832B-0.50%128.390Kשרותים לצרכן1
2.993B0.66%351.525Kתעשיות תהליכים2
58.066B3.36%5.587Mפיננסי10
43.760B-0.36%694.736Kפיננסי19
936.228B-0.65%6.549Mפיננסי10
11.551B-0.27%284.158Kשרותים לצרכן5
1.775B0.91%636.930Kפיננסי2
25.777B-4.04%508.608Kמסחר קמעונאי3
232.997B0.11%2.873Mתקשורת3
4.912B1.24%478.817Kמינרלים שאינם אנרגיה4
1.169B2.82%774.811Kהוֹבָלָה1
11.804B0.27%583.753Kשירותי הפצה6
23.832B1.45%2.283Mתקשורת1
טען עוד