תעשיות שוק המניות — ‎מלזיה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
427.975M-2.30%1.908Mשירותי פרסום6
3.204B5.45%8.823Mטכנולוגיה אלקטרונית2
155.552B-0.44%1.302Mתעשיות תהליכים56
6.513B-0.66%2.540Mהוֹבָלָה8
4.368B2.76%64.748Mהוֹבָלָה2
3.396B-0.25%530.923Kכלי עזר2
1.133B-2.76%2.637Mמינרלים שאינם אנרגיה6
2.381B1.92%3.216Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
2.089B-0.94%316.113Kמסחר קמעונאי2
1.279B1.15%490.822Kהפקת ייצור9
293.850M-0.71%474.979Kבני קיימא לצרכן3
13.934B-0.82%79.737Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
10.370B-0.56%102.877Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
1.752B2.20%919.500Kטכנולוגיית בריאות1
554.600M-0.99%287.800Kשרותים לצרכן1
5.960B-0.46%2.876Mהפקת ייצור19
5.267B-1.94%6.285Mשרותים לצרכן1
42.855B-0.87%6.167Mשרותים לצרכן6
1.843B-2.13%7.037Mתעשיות תהליכים2
473.830M3.19%1.340Mתעשיות תהליכים1
83.546B0.19%5.853Mתעשיות תהליכים9
1.827B2.73%3.675Mשירותי פרסום5
282.174M-1.29%2.291Mטכנולוגיה אלקטרונית3
3.050B0.11%787.597Kטכנולוגיה אלקטרונית3
194.374M-1.14%1.144Mטכנולוגיה אלקטרונית1
8.471B-0.31%3.283Mמינרלים שאינם אנרגיה16
7.124B0.54%511.857Kתעשיות תהליכים20
160.269M3.79%4.334Mשירותים תעשייתיים2
145.372M0.00%254.000Kשירותי טכנולוגיה1
453.377M-3.04%1.340Mמסחר קמעונאי2
73.899B-1.25%5.224Mכלי עזר6
4.371B1.65%8.766Mהפקת ייצור16
1.332B-4.16%13.301Mטכנולוגיה אלקטרונית4
7.006B2.06%7.550Mטכנולוגיה אלקטרונית10
6.283B2.76%5.360Mטכנולוגיה אלקטרונית5
145.258M-1.55%271.205Kשירותי הפצה2
301.155M-0.81%58.000Kמסחר קמעונאי1
3.200B-0.99%1.020Mבני קיימא לצרכן11
42.699B0.31%6.606Mשירותים תעשייתיים67
757.871M-0.36%1.031Mשירותים תעשייתיים3
3.937B-0.05%99.667Kפיננסי3
5.805B0.05%26.162Mפיננסי13
1.365B0.58%159.007Kשירותי הפצה3
4.438B-0.74%1.046Mמסחר קמעונאי4
31.400B0.00%43.600Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
2.354B-0.99%281.014Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
8.170B0.38%685.712Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16
4.926B-0.44%1.192Mמינרלים שאינם אנרגיה23
8.453B-2.54%18.036Mכלי עזר2
3.199B1.39%1.416Mבני קיימא לצרכן19
2.569B-2.25%2.143Mבני קיימא לצרכן11
59.330B-0.01%8.802Mשירותי בריאות2
3.001B-0.33%70.723Kשרותים לצרכן7
1.327B1.55%9.475Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
1.063B0.24%5.512Mהפקת ייצור2
23.111B0.82%3.693Mהפקת ייצור27
8.478B-1.64%1.016Mתעשיות תהליכים11
16.052B-0.90%35.378Mשירותי טכנולוגיה35
2.668B0.43%300.580Kשירותי טכנולוגיה3
7.657B0.12%1.453Mפיננסי5
248.807M0.65%2.916Mפיננסי2
1.791B0.12%446.924Kשונות21
345.810M0.00%2.994Mפיננסי1
58.916B-0.15%655.295Kפיננסי2
94.066B0.23%1.794Mתקשורת4
33.473B-1.53%2.698Mהוֹבָלָה6
104.107M4.76%5.120Mשרותים לצרכן1
1.343B0.00%21.900Kשירותי הפצה1
47.612B0.66%16.110Mטכנולוגיית בריאות6
5.531B0.00%4.284Mשירותי בריאות5
50.420B-1.20%6.092Mהפקת ייצור14
37.152B0.91%3.479Mשונות35
6.391B0.02%2.145Mשירותי פרסום18
14.895B5.82%31.578Mהפקת ייצור17
7.592B1.35%697.702Kבני קיימא לצרכן3
2.751B-0.49%101.000Kשרותים לצרכן1
4.074B-0.46%371.382Kפיננסי2
1.452B-0.71%11.376Mהפקת ייצור5
33.638B0.59%1.100Mשירותים תעשייתיים1
1.294B0.00%6.053Mמינרלים אנרגיה1
2.340B1.45%352.937Kמינרלים אנרגיה2
22.956B1.25%15.733Mשירותים תעשייתיים18
797.072M1.96%13.547Mשרותים לצרכן7
575.540M-0.35%666.514Kבני קיימא לצרכן3
1.286B0.41%2.740Mמינרלים שאינם אנרגיה2
31.120B-0.71%1.006Mהוֹבָלָה12
5.130B0.59%2.827Mשירותי טכנולוגיה23
182.323M0.00%0שירותי פרסום1
5.018B0.53%2.153Mטכנולוגיית בריאות7
284.618M-0.98%8.000Kטכנולוגיית בריאות1
6.810B0.00%60.182Kפיננסי3
67.877M0.00%2.325Mשרותים לצרכן1
557.370M0.92%224.722Kשרותים לצרכן2
844.921M-0.30%21.418Kתעשיות תהליכים4
46.320B-0.05%2.038Mפיננסי62
38.721B0.10%403.041Kפיננסי18
337.317M-8.07%3.070Mבני קיימא לצרכן2
269.999B-0.63%7.420Mפיננסי8
1.036B1.05%4.608Mשרותים לצרכן3
56.350B0.65%10.248Mטכנולוגיה אלקטרונית14
8.079B0.56%508.142Kמסחר קמעונאי9
1.051B0.10%8.009Mתקשורת6
4.191B-1.16%7.379Mמינרלים שאינם אנרגיה16
218.891M-3.72%10.947Mטכנולוגיה אלקטרונית2
1.605B-2.46%5.029Mתעשיות תהליכים7
3.975B-1.42%226.600Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
2.306B-0.31%1.150Mהוֹבָלָה4
1.925B-0.71%387.960Kהפקת ייצור7
2.508B-1.03%1.841Mכלי עזר4
83.351B0.06%2.251Mשירותי הפצה26
46.031B-0.40%2.477Mתקשורת4
טען עוד