תעשיות שוק המניות — ‎פיליפינים‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
715.500M-1.47%286.802Kהוֹבָלָה1
20.863B0.37%1.386Mכלי עזר1
84.513M0.00%10שרותים לצרכן1
71.362M-4.80%519שרותים לצרכן1
933.483K0.00%10שירותי פרסום1
20.725B-1.36%11.096Mכלי עזר3
536.591M-0.47%2.629Mשירותים תעשייתיים3
22.360M-4.44%975פיננסי1
12.925B-0.47%1.532Mמסחר קמעונאי2
160.029M8.57%14.200Kבני קיימא לצרכן1
1.556B1.20%35.140Kתעשיות תהליכים1
677.933M1.01%1.695Kשירותי טכנולוגיה3
6.969B-1.67%5.677Mמינרלים אנרגיה1
17.770M-4.00%894פיננסי1
1.746B-0.65%1.028Mתקשורת1
6.912M0.00%1.127Kשירותי פרסום2
108.500M6.90%100בני קיימא לצרכן1
183.370M-0.74%4.070Kשרותים לצרכן4
36.000M9.09%21הוֹבָלָה1
42.672M0.00%150.282Kשרותים לצרכן1
24.924M-0.82%59.000Kשרותים לצרכן1
4.320B-1.54%698.488Kתעשיות תהליכים4
4.343B1.79%53פיננסי1
1.972B-0.84%35.457Mפיננסי1
184.032M-0.35%2.075Kשרותים לצרכן1
149.233M0.69%2.272Kמינרלים שאינם אנרגיה1
74.034M1.00%1.800Mתקשורת1
טען עוד