תעשיות שוק המניות — ‎פיליפינים‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
477.750M3.773.41%1.673Mהוֹבָלָה1
21.949B0.391.56%338.239Kכלי עזר1
118.318M7.69%400שרותים לצרכן1
67.165M-1.75%1.206Kשרותים לצרכן1
1.120M-7.69%23.761Kשירותי פרסום1
20.562B4.141.58%5.387Mכלי עזר3
552.028M2.820.56%290.849Kשירותים תעשייתיים4
46.000M4.55%750פיננסי1
14.571B4.091.57%1.052Mמסחר קמעונאי2
138.311M0.00%915בני קיימא לצרכן1
635.000K0.00%30הפקת ייצור1
1.389B1.921.16%53.520Kתעשיות תהליכים1
725.122M8.18-0.37%2.651Kשירותי טכנולוגיה3
9.354B4.433.72%3.510Mמינרלים אנרגיה1
2.003B7.151.30%443.506Kתקשורת1
5.948M0.25%1.130Kשירותי פרסום2
129.500M5.410.00%250בני קיימא לצרכן1
156.405M4.29%1.553Kשרותים לצרכן3
37.800M2.74%96.539Kשרותים לצרכן1
24.000M2.63%12.609Kשרותים לצרכן1
5.100B4.761.45%517.964Kתעשיות תהליכים4
4.557B3.760.72%6פיננסי1
2.643B0.511.33%67.717Mפיננסי1
267.120M2.142.27%615שרותים לצרכן1
169.234M9.090.00%3.395Kמינרלים שאינם אנרגיה1
62.941M-0.52%1.672Mתקשורת1
טען עוד