decline

מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים שלהן — בורסת סרביה

בניגוד למניות שעולות ללא הרף, מניות שהגיעו לנמוך כל הזמנים מאופיינות לעיתים קרובות בירידה מתמדת במחירן, לעתים קרובות עם מעט נסיגה. ברוב המקרים מדובר בירידה של מגזר שלם או בתעשייה. לדוגמה, מניות שממשיכות ליפול על בסיס קבוע עשויות לייצג חברות נפט וגז כאשר יש עודפי נפט.

           
MTTR METALOTEHNA TRADE A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
196.00-50.00%-196.00מכירה חזקה92מסחר קמעונאי
טען עוד