תעשיות שוק המניות — ‎סינגפור‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
58.945M-1.68%174.330Kשירותי פרסום2
12.132B0.27%3.920Mטכנולוגיה אלקטרונית2
34.950B0.41%4.450Mתעשיות תהליכים11
1.611B-0.69%865.741Kהוֹבָלָה3
17.213B0.90%5.569Mהוֹבָלָה2
1.395B-1.53%4.950Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
35.663M11.39%376.805Kמסחר קמעונאי2
17.928M0.00%133.000Kהפקת ייצור1
16.473B0.00%22.955Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
2.033B0.71%54.200Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
13.807M-68.12%2.000Kטכנולוגיית בריאות1
99.485M4.43%92.046Kהפקת ייצור2
234.826M-0.77%2.172Mשרותים לצרכן1
8.928B0.68%27.025Mשרותים לצרכן1
14.564M-5.08%2.636Mמסחר קמעונאי1
7.849M0.00%200תעשיות תהליכים1
55.986M0.00%300תעשיות תהליכים1
292.922M0.68%18.344Mתעשיות תהליכים3
362.731M5.50%6.500Mמינרלים אנרגיה2
73.181M-0.71%1.726Mשירותי פרסום2
891.027M-3.74%1.273Mטכנולוגיה אלקטרונית3
281.732M-1.35%107.586Kטכנולוגיה אלקטרונית4
909.467M0.30%5.925Mמינרלים שאינם אנרגיה6
447.558M0.19%825.948Kתעשיות תהליכים4
97.773M2.27%3.649Mשירותים תעשייתיים1
938.530M0.14%1.326Kמסחר קמעונאי4
11.197M0.00%9.500Kמסחר קמעונאי1
12.950B1.35%2.701Mכלי עזר4
491.096M2.19%28.533Kהפקת ייצור6
6.351B0.68%1.193Mטכנולוגיה אלקטרונית5
540.667M1.15%1.357Mטכנולוגיה אלקטרונית3
1.351B0.56%1.084Mטכנולוגיה אלקטרונית8
497.579M-1.17%182.420Kשירותי הפצה11
176.056M0.00%4.100Kמסחר קמעונאי1
25.444M6.20%314.393Kבני קיימא לצרכן2
4.918B0.54%700.843Kשירותים תעשייתיים40
1.829B-1.41%1.402Mשירותים תעשייתיים9
501.493M-0.65%135.046Kפיננסי4
1.970B2.19%181.311Kפיננסי4
358.120M0.90%14.800Kשירותי פרסום1
40.009M0.00%100שירותי הפצה1
8.516B-0.00%809.634Kמסחר קמעונאי3
6.996B0.76%2.826Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
59.026M3.20%21.054Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
2.693B-0.53%63.309Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
76.623M-7.02%1.009Mמינרלים שאינם אנרגיה2
2.961B0.68%15.345Mכלי עזר4
91.752M1.85%1.866Mבני קיימא לצרכן2
626.692M0.63%276.812Kבני קיימא לצרכן4
22.573B0.92%257.357Kשירותי בריאות8
11.691B1.80%20.903Kשרותים לצרכן14
1.050B-0.26%10.366Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
20.186B-0.30%82.170Kהפקת ייצור2
1.804B-0.61%228.077Kהפקת ייצור15
2.643B-1.68%27.256Kתעשיות תהליכים10
1.450B0.21%858.308Kשירותי טכנולוגיה9
55.691M12.97%109.693Kשירותי טכנולוגיה2
12.082B0.53%2.503Mפיננסי3
162.435M0.97%203.388Kפיננסי2
10.531B-0.45%5.048Mשונות51
10.082B0.28%11.900Kפיננסי1
75.376B2.21%5.155Mפיננסי1
86.173B0.19%14.948Mתקשורת3
1.728B-0.53%704.893Kהוֹבָלָה11
76.315M5.00%30.900Kשירותי הפצה1
7.625B-1.02%6.364Mטכנולוגיית בריאות5
941.147M1.34%419.420Kשירותי בריאות8
619.186M0.18%98.637Kהפקת ייצור7
1.433B1.02%247.165Kשונות15
7.463B0.25%1.066Mשירותי פרסום15
1.242B0.02%458.408Kהפקת ייצור7
1.263B0.23%4.978Mשרותים לצרכן7
27.421M0.79%39.243Kהפקת ייצור2
310.007M1.47%12.851Mמינרלים אנרגיה4
1.052B-0.79%255.572Kמינרלים אנרגיה3
197.937M2.91%1.810Mשירותים תעשייתיים4
727.607M-2.96%153.098Kשרותים לצרכן8
6.641M33.33%6.700Kבני קיימא לצרכן1
1.408B-0.13%103.158Kמינרלים שאינם אנרגיה6
9.060B-0.70%9.008Mהוֹבָלָה5
84.297M-9.11%304.603Kשירותי טכנולוגיה2
804.471M0.14%138.427Kשירותי פרסום2
2.638B-0.59%37.400Kטכנולוגיית בריאות1
262.239M2.31%204.502Kטכנולוגיית בריאות3
3.487B-6.03%521.500Kטכנולוגיית בריאות1
388.162M0.00%6.230Mמינרלים שאינם אנרגיה4
425.639M-0.86%5.000Kפיננסי1
8.406M-11.11%1.442Mשרותים לצרכן1
3.103B1.04%6.436Mשרותים לצרכן1
717.696M6.56%1.682Mתעשיות תהליכים1
54.470B0.26%1.381Mפיננסי42
111.569B0.07%8.336Mפיננסי40
56.314M-1.64%378.000Kבני קיימא לצרכן1
95.046B1.81%4.165Mפיננסי4
1.459B0.46%174.137Kשרותים לצרכן14
460.432M-0.02%299.115Kטכנולוגיה אלקטרונית4
9.699B-0.36%859.738Kמסחר קמעונאי12
13.102M17.07%9.000Kתקשורת1
1.053B-1.66%262.984Kמינרלים שאינם אנרגיה4
26.986M0.00%4.051Mטכנולוגיה אלקטרונית1
116.466M0.00%3.670Mתעשיות תהליכים2
8.888B-1.37%34.553Mהפקת ייצור7
293.182M-1.37%1.233Mכלי עזר2
2.627B0.10%175.971Kשירותי הפצה29
2.354B-0.11%2.435Mתקשורת3
טען עוד