מגזר ותעשייה

מגזרי שוק המניות — ‎סרי לנקה‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.
סקטור
שווי שוק
אחוז תשואה דיבידנד (כפי שצוין)
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
תעשיות
מניות‏
שירותי פרסום18.604B LKR2.16%−5.30%12.463K28
תקשורת260.95B LKR4.41%+1.50%1.613M22
בני קיימא לצרכן13.338B LKR0.33%−2.22%69.535K57
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא671.617B LKR9.62%−0.75%110.152K721
שרותים לצרכן303.862B LKR1.20%−1.09%22.763K337
שירותי הפצה206.758B LKR1.38%−0.02%55.26K312
טכנולוגיה אלקטרונית6.719B LKR0.00%30.445K11
מינרלים אנרגיה23.69B LKR0.00%+0.25%45.49K22
פיננסי1.473T LKR2.99%−0.51%194.29K987
שירותי בריאות117.556B LKR1.91%−0.45%43.812K28
טכנולוגיית בריאות311.3M LKR+10.00%2K11
שירותים תעשייתיים20B LKR0.00%−3.02%88.459K13
שונות27.425B LKR18.79%−1.80%32.04K28
מינרלים שאינם אנרגיה61.168B LKR5.98%−0.33%47.107K310
תעשיות תהליכים199.761B LKR3.29%−0.98%1.338M629
הפקת ייצור331.41B LKR5.81%−0.77%83.503K723
מסחר קמעונאי411.439B LKR1.40%−1.37%147.576K58
שירותי טכנולוגיה8.651B LKR0.00%−1.98%29.647K23
הוֹבָלָה281.776B LKR2.41%+1.72%2.309M33
כלי עזר50.939B LKR3.91%−1.46%80.137K29