מניות תוניסיה with the highest price

להלן מניות תוניסיה שמתהדרות במחיר הגבוה ביותר כיום. הן ממוינות לפי מחיר, אך זמינים גם מדדים אחרים כמו: יחס P/E, שווי שוק, שינוי במחיר ועוד.
סימול
מחיר
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
ווליום יחסי
שווי שוק
P/E
EPS מדולל
⁧מרווח נטו TTM⁩
EPS מדולל צמיחה
⁧TTM YoY⁩
תשואות דיבידנדים %
⁧מרווח נטו TTM⁩
סקטור
דירוג אנליסטים
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
155.00 TND+1.44%1002.18352.615M TND9.9715.55 TND+92.68%4.07%פיננסי
קניה
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
88.90 TND+0.47%6480.213.159B TND6.56%פיננסי
קניה
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
80.29 TND−0.01%400.61131.492M TND6.85%תעשיות תהליכים
קניה
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
68.00 TND+1.80%1220.38140.28M TND11.23%תעשיות תהליכים
קניה
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
48.00 TND0.00%100.09288M TND15.603.08 TND−31.81%4.17%פיננסי
קניה
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
47.15 TND+0.75%1.824K0.441.966B TND8.55%פיננסי
קניה
ABAMEN BANK
32.89 TND−0.03%4.907K6.90995.686M TND10.89%פיננסי
קניה
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.00 TND0.00%4K2.64814M TND3.20%פיננסי
ניטראלי
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
18.90 TND−1.36%8000.16129.721M TND8.20%תחבורה
ניטראלי
TJLATTIJARI LEASING
17.00 TND0.00%5631.4046.75M TND5.932.87 TND+16.41%8.82%תחבורה
קניה
SMARTSMART TUNISIE
15.75 TND0.00%100.01136.667M TND8.99%שירותי הפצה
קניה חזקה
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.00 TND0.00%5950.6862.073M TND9.00%שירותים תעשייתיים
קניה
ECYCLEURO CYCLES
12.99 TND+0.78%2300.07126.335M TND14.320.91 TND−59.48%7.76%בני קיימא לצרכן
קניה חזקה
CITYCITY CARS
12.80 TND+3.23%4.047K0.61222.865M TND10.08%מסחר קמעונאי
קניה
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
12.79 TND+0.39%8746.79137.592M TND6.67%פיננסי
קניה
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.00 TND0.00%8.213K1.12471.054M TND13.470.89 TND+84.88%4.58%תעשיות תהליכים
ניטראלי
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
11.65 TND+0.43%8.693K0.432.871B TND12.76%מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
קניה חזקה
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.97 TND−5.84%1.801K4.19654.38M TND7.591.45 TND+89.52%5.58%מסחר קמעונאי
ניטראלי
BHBH BANK
10.59 TND−1.94%71.765K23.49514.08M TND8.33%פיננסי
קניה
DHDÉLICE HOLDING
10.50 TND0.00%6.077K0.33576.526M TND3.81%שירותי הפצה
קניה חזקה
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.50 TND0.00%2.876K3.71255M TND0.00%פיננסי
מכירה
OTHONE TECH HOLDING
8.40 TND0.00%8500.08675.36M TND2.08%טכנולוגיה אלקטרונית
ניטראלי
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.14 TND+4.36%1.384K0.14499.199M TND10.26%פיננסי
ניטראלי
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.00 TND0.00%7.12K0.39672.128M TND4.01%מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
קניה חזקה
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.28 TND+3.26%10.237K3.421.269B TND3.33%תעשיות תהליכים
קניה
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.14 TND+0.56%5.495K0.92227.2M TND6.61%טכנולוגיית בריאות
קניה
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.92 TND0.00%4000.73138.09M TND7.960.87 TND+17.53%5.78%פיננסי
קניה
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.40 TND+0.16%5540.41244.417M TND15.65%מסחר קמעונאי
קניה
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
5.92 TND+2.96%2780.0675.9M TND11.800.50 TND7.30%שירותי הפצה
קניה
LNDORLAND'OR
5.88 TND0.00%3140.3681.052M TND0.00%מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
קניה חזקה
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.58 TND+5.28%4.712K2.41213.75M TND5.49%פיננסי
קניה חזקה
TLNETTELNET HOLDING
5.40 TND+5.88%13.36K0.8961.867M TND10.78%שירותי טכנולוגיה
קניה
BTBANQUE DE TUNISIE
5.31 TND0.00%33.675K1.211.434B TND5.27%פיננסי
קניה
HLHANNIBAL LEASE
5.30 TND0.00%2K0.2258.062M TND5.66%פיננסי
ניטראלי
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.15 TND+3.83%20.866K4.5327.586M TND8.06%הפקת ייצור
קניה חזקה
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.80 TND+0.63%1.57K0.19238.5M TND7.34%מינרלים שאינם אנרגיה
קניה חזקה
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.66 TND−0.43%4.42K1.35131.902M TND10.04%הפקת ייצור
קניה
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.49 TND−0.22%1.85K6.1946.505M TND4.89%מינרלים שאינם אנרגיה
קניה
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.21 TND0.00%2072.1917.577M TND0.00%שירותי פרסום
ניטראלי
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.21 TND+4.47%660.294.03M TND0.00%פיננסי
מכירה
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.82 TND−0.26%1000.17134.05M TND7.05%פיננסי
קניה
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.67 TND−0.27%1790.1856.834M TND1.90%הפקת ייצור
קניה
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.62 TND+3.43%10.744K1.0916.229M TND0.00%שירותים תעשייתיים
קניה
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.35 TND+1.21%6.985K2.41512.041M TND0.00%פיננסי
מכירה
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.69 TND+0.75%1.218K0.70267M TND0.00%פיננסי
קניה
BLBEST LEASE
2.23 TND−2.62%5000.2168.504M TND6.170.36 TND−11.68%5.68%פיננסי
ניטראלי
CCCARTHAGE CEMENT
1.87 TND−1.06%22.449K0.61649.451M TND14.480.13 TND+14.45%0.00%מינרלים שאינם אנרגיה
קניה
CELLCELLCOM
1.50 TND0.00%2800.276.692M TND0.00%מסחר קמעונאי
מכירה
SOKNAESSOUKNA
1.48 TND−2.63%370.147.677M TND6.58%פיננסי
מכירה
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.78 TND−1.27%1.221K0.1418.96M TND0.00%הפקת ייצור
מכירה
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.70 TND−4.11%6K1.9932.155M TND0.00%מינרלים שאינם אנרגיה
מכירה
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.66 TND−1.49%5360.0972.36M TND0.00%פיננסי
מכירה חזקה
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.65 TND0.00%9320.0326.426M TND0.00%הפקת ייצור
מכירה
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND+5.00%4K0.4942.48M TND0.00%תחבורה
ניטראלי
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.40 TND+2.56%38.92K7.224.12M TND0.00%שירותי הפצה
מכירה חזקה