מגזר ותעשייה

מגזרי שוק המניות — ‎תוניסיה‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.
סקטור
שווי שוק
אחוז תשואה דיבידנד (כפי שצוין)
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
תעשיות
מניות‏
שירותי פרסום17.355M TND−4.14%24122
בני קיימא לצרכן139.431M TND7.03%−2.25%5.013K22
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.847B TND5.49%+0.54%26.569K44
שירותי הפצה846.661M TND4.70%+1.00%13.093K36
טכנולוגיה אלקטרונית680.401M TND2.07%−0.09%1.476K12
פיננסי14.272B TND5.56%+0.52%4.156K1129
טכנולוגיית בריאות224.96M TND6.67%−0.43%17.7K11
שירותים תעשייתיים80.007M TND6.98%+0.99%3.433K22
מינרלים שאינם אנרגיה988.797M TND2.00%+1.56%81.412K34
תעשיות תהליכים2.125B TND4.17%−0.21%4.914K36
הפקת ייצור262.792M TND6.30%−0.65%7.849K45
מסחר קמעונאי1.351B TND7.35%+0.09%3.021K47
שירותי טכנולוגיה65.506M TND10.19%+1.48%1.31K11
הוֹבָלָה229.803M TND6.42%−0.41%7.142K23