tv94067

inChart - Lib

Library "inChart"
determine if price value is between chart high + x% and low - x% on the visible chart.
inChart()
ספריית Pine

ברוח TradingView אמיתית, המחבר פרסם את קוד Pine זה כספריית קוד פתוח כך שמתכנתי Pine אחרים מהקהילה שלנו יוכלו לעשות בו שימוש חוזר. כל הכבוד למחבר! אתה יכול להשתמש בספרייה זו באופן פרטי או בפרסומים אחרים בקוד פתוח, אך השימוש החוזר בקוד זה בפרסום כפוף לכללי הבית.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.

רוצה להשתמש בספרייה זו?

העתק את השורה הבאה והדבק אותה בסקריפט שלך.