Trading_Nerd

Trade Helper [Trading Nerd]

Trading_Nerd מעודכן   
Position Size Calculator / Lot Size Calculator

Disclaimer: I do my best to avoid wrong calculations and bugs. I provide this indicator without warranties of any kind. You bear all risks associated with the use of this indicator.


Inputs:
Market: Adds a name tag to the Table to keep track of the trades.
Entry Price: The entry Price of the Position.
Entry Time: The entry Time/Candle of the Position. If Stop Loss Type is 'ATR' or 'HH/LL' the Value for this is calculated by this Candle.
Stop Loss Type: Changes the Stop Loss Type.
Direction: Define if the trade direction is 'Long' or 'Short'. Has no effect on Stop Loss Type 'Custom'. For this you can just set the Stop Loss below/above the Entry Price.
ATR Multiplier: Multiplies the ATR Value by this number. Has only an effect on Stop Loss Type 'ATR'.
HH/LL Lookback Length: Lookback length for determine Highest High/Lowest Low value. Has only an effect on Stop Loss Type 'HH/LL'.
Custom SL Price: The Stop Loss Price if the Stop Loss Type is set to 'Custom'.
Risk Reward Ratio: The Risk is multiplied by this number to determine the Take Profit Price.
Balance: Balance Amount and Currency
Contract Size: The Position Size is divided by this number. E.G. in Forex one Lot is 100.000 Contracts. Change this Value depending on your Broker and Market.
Risk in %: Percent that is risked of the Balance for one Trade.
הערות שחרור:
deleted Link
הערות שחרור:
- added request for trade direction when apply the indicator
- added 'atr source' (see tooltip for more info)
- added display option to show the distence of the tp and sl from the entry price (enable by the checkbox)

סקריפט קוד פתוח

ברוח TradingView אמיתית, מחבר הסקריפט הזה פרסם אותו בקוד פתוח, כך שסוחרים יכולים להבין ולאמת אותו. כל הכבוד למחבר! אתה יכול להשתמש בו בחינם, אך שימוש חוזר בקוד זה בפרסום כפוף לכללי הבית. אתה יכול להכניס אותו למועדפים כדי להשתמש בו בגרף.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.

רוצה להשתמש בסקריפ זה בגרף?