(HMA) ממוצע נע hull

ממוצע נע האל (HMA) פותח על ידי אלן האל לצורך צמצום הפיגור, הגדלת התגובתיות ובו זמנית לבטל רעש. החישוב שלו מפורט והינו משתמש Weighted Moving Average (WMA). הוא מדגיש את המחירים האחרונים על פני מחירים ישנים יותר, וכתוצאה מכך הממוצע הינו מהיר-תגובה אך יחד עם זאת ממוצע נע חלק אשר ניתן להשתמש בו כדי לזהות את מגמת השוק השוררת ומתפתחת. הינו יכול לשמש גם עבור איתותי כניסה ויציאה. האינדיקטור שמיש בעיקר על ידי סוחרי סווינג ועל ידי סוחרים לטווח ארוך בשילוב עם איתותים אחרים וטכניקות ניתוח נוספות.
הצג עוד סקריפטים
1
23
...
11
1
2
...
11