סטיית תקן

סטיית תקן היא דרך למדוד את תנודתיות המחירים על ידי ייחוס טווח המחירים לממוצע הנע. ככל שערך המתנד גבוה יותר, ככל שהפער בין המחיר לממוצע הנע שלו גדול יותר, כך התנודתיות של האינסטרומנט גבוהה יותר ורמות המחירים יהיו יותר מפוזרים. ככל שערך המדד נמוך יותר, ככל שההפרש קטן יותר בין המחיר לבין ממוצע הנע, ככל שהמסחר פחות תנודתי יתקרבו רמות המחירים קרוב יותר זה לזה וההפרש ילך ויקטן. סטיית תקן משמשת כחלק מאינדיקטורים אחרים, כגון רצועות בולינג'ר. משמש לעתים קרובות בשילוב עם איתותים אחרים וטכניקות ניתוח נוספות.
הצג עוד סקריפטים
1
23
...
12
1
2
...
12