Stochastic RSI (STOCH RSI)

מתנד ה- Stochastic RSI (Stoch RSI) הוא בעיקרו אינדיקטור של אינדיקטור. הוא משמש בניתוח טכני כדי לספק חישוב סטוכסטי למתנד ה- RSI. משמעות הדבר היא שזה מדד RSI ביחס לטווח הגבוה / הנמוך שלו לאורך פרק זמן מוגדר על ידי המשתמש. ה- RS של Stochastic הוא מתנד המחושב ערך בין 0 ל 1 אשר לאחר מכן מסומן כקו. אינדיקטור זה משמש בעיקר לזיהוי מצבים של קניות יתר ומכירות יתר.
 
‎ קרא עוד ‎‎ על RSI Stochastic.
הצג עוד סקריפטים
1
23
...
14
1
2
...
14