ווליום ממוצע נע משוקלל (VWMA)

משקל ממוצע הנע הנמדד בנפח (VWMA) מדגיש את עוצמת הווליום על ידי שקילת המחירים בהתאם לפעילות המסחר בתקופה הנתונה. משתמשים יכולים להגדיר את האורך, המקור והשיקלול. מחירים עם פעילות מסחרית כבדה מקבלים משקל רב יותר מהמחיר עם פעילות מסחר קלה. בתקופות של נפח שוק נמוך, ה-ממוצע נע פשוט ו- VWMA קרובים בערכם. ניתן להשתמש במתנד כדי לזהות ולסחור במגמות. מחיר החוצה אותו יכול להצביע על שינוי כיווני. ה- VWMA משמש לעתים קרובות בשילוב עם איתותים אחרים וטכניקות ניתוח נוספות.
הצג עוד סקריפטים
1
23
...
7
1
2
...
7