spark image
Photo: Donny Jiang / Unsplash

מניות 5G: הורדות סופר-מגה מהירות

15 symbol

תיאור

זוכרים מתי 3G יצא? וואו. ואז 4G פגע והיינו כאילו, וואו. ואז, היה 5G והיינו לעזאזל, זה מהיר. להלן מניות הטלקום ויצרני המוליכים למחצה המובילים המרחיבים את חיבורי ה-5G הניידים הסופר-סופר מהירים ברחבי העולם. בעוד שהרשת מתרחבת ומגדילה במהירות את מהירויות ההורדה, למה שלא תבדוק את הניצוץ הזה של השחקנים הגדולים ביותר כדי לקבל קליטה פוטנציאלית ראויה על הרווחים שלהם? זכור, רשימה זו אינה ממצה ותמיד תעשה קודם כל מחקר משלך.