spark image
Photo: Daniel Monteiro / Unsplash

מניות תוכנה: חברות אמריקאיות בקצות האצבעות שלנו

סימולים 55מעודכן
מערכות צריכות לפעול. אז חברות תוכנה עשו מזה תעשייה. כעת זה שווה כ-500 מיליארד דולר. לא רע. אלה כוללות חברות שנכללות תחת המטריה "תוכנה כשירות" (SaaS) - המייצרות אך לא רק טכנולוגיית מידע, שירותי נתונים בענן, אבטחת סייבר, תוכנות תקשורת למשתמשיה. מיותר לציין שככל שהעתיד עובר לדרכים חדשות של עבודה, נסיעות, ניהול עסקים ותקשורת, לחברות המציעות תוכנה חדשנית יש מספיק מקום לצמוח.

אז להלן פירטנו כמה חברות תוכנה מבוססות בארה"ב, כולן עם שווי שוק שנעים בין 10-50 מיליארד דולר. אבל הקפד לעשות מחקר משלך לפני הורדת מערכת הפעלה כלשהי לתיק העבודות שלך. אנחנו לא יכולים להגן עליך מפני תוכנות זדוניות בשוק.