spark image
Photo: Tim Mossholder / Unsplash

מניות גיוון: המעסיקים המגוונים והמכילים ביותר

סימולים 19מעודכן
כיום, כוח העבודה הוא גלובלי, מגוון ומשתנה ללא הרף, מה שהופך את הגיוון וההכלה לחשובים יותר מתמיד. חברות שעושות זאת בצורה טובה, או שמות את זה בראש סדר העדיפויות שלהן, נכללות ב-Refinitiv, המדרג את הארגונים המגוונים והמכילים ביותר בעולם. לעתים קרובות אומרים שהחברות הטובות ביותר – ואולי ההשקעות הטובות ביותר – הן אלה שיש להן את העובדים המאושרים והמגוונים ביותר.

ניצוץ זה מפרט את 20 המובילים המדורגים במדד D&I העולמי לשנת 2021, אך זכור לעשות מחקר עצמאי על כל חברה לפני שתבצע השקעה. אין זו המלצה.