spark image
Photo: Sandy Millar / Unsplash

מניות חופשת לידה: מעסיקי ההורים החדשים הטובים ביותר

10 symbol
טיפול בעובדים שלך הוא כבר מזמן חלק מהותי בכל חברה מצליחה, כאשר איכות כוח העבודה משפיעה לרוב ישירות על הביצועים העסקיים. אז עד כמה כוח העבודה הזה מגויס, מאומן ומטופח הוא חלק מהותי מהאסטרטגיה העסקית המודרנית. כשזה מגיע לשימור כישרון, תמיכה באירועי חיים גדולים, כמו הקמה או הרחבת המשפחה, נמצאת לרוב בראש הרשימה לשביעות רצון העובדים - אז אילו חברות מתייחסות טוב ליולדות (ואבהות)? והאם זה משפיע על ערכם לטווח ארוך? ניצוץ זה מפרט כמה מהחברות הגדולות בארה"ב שמציעות כמה מחופשות הלידה בתשלום הטובות ביותר לעובדיהן - אבל אל תשתמש בזה כייעוץ. תמיד תעשה מחקר משלך, הסתכל קודם, ואז זנק.