spark image
Photo: Sandy Millar / Unsplash

מניות חופשת לידה: מעסיקי ההורים החדשים הטובים ביותר

סימולים 10מעודכן
טיפול בעובדים שלך הוא כבר מזמן חלק מהותי בכל חברה מצליחה, כשאיכות כוח העבודה משפיעה לרוב ישירות על הביצועים העסקיים. כך שהמידה שבה כוח העבודה הזה מגויס, מאומן ומטופח היא חלק מהותי מהאסטרטגיה העסקית המודרנית. כשזה מגיע לשימור כישרון, תמיכה באירועי חיים גדולים, כמו הקמה או גידול משפחה, היא לרוב בראש הרשימה לשביעות רצון העובדים - אז אילו חברות מתייחסות טוב ליולדות (ואבהות)? והאם זה משפיע על ערכן לטווח ארוך?

ניצוץ זה מפרט את 10 חברות Fortune 100 הגדולות שמדורגות טוב מבחינת הטבות הורים, בהתבסס על מדד UpSlide Happiness 2022. חברות אלו מציעות חלק מחופשת הלידה בתשלום הטוב ביותר לעובדים שלהן - אך אל תשתמשו בזה כהמלצה. תעשה תמיד מחקר משלך, הסתכל קודם, ואז זנק.