spark image
Photo: Jeremy Bezanger / Unsplash

מניות מצריות: אין סוף פלאים

סימולים 8מעודכן
מצרים היא אחת התרבויות העתיקות בעולם. אבל היא גם הפכה במהירות לאחד מיעדי ההשקעה החמים ביותר שלה (באופן מילולי ומטאפורי) שכן יוזמות ממשלתיות האחרונות בנו על החופים המהפנטים של המדינה והפירמידות העתיקות עם רפורמות מוניטריות חדשות - מה שהופך את המקום הזה ראוי לבדיקה.

הקפד לעשות מחקר משלך לפני שאתה סוחר במשהו. אף אחד לא רוצה להגיע למדבר עקר של השקעות רעות.

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים