spark image

מניות טורקיות: ייצוא ahoy

סימולים 41מעודכן
טורקיה היא מקום מפתה - עמוס במשאבי טבע, סחורות בשפע ועם פרופיל יצוא חזק. שוק המניות שלה כבד למדי בבנקים, עם שקלול לכיוון פיננסי, אך עם פיזור טוב של מניות תעשייתיות וקמעוניות יחד עם מגזר אירוח גדול שתמיד פעיל. ללירה הטורקית יש מוניטין של תנודתיות, אז תנהג בזהירות, אבל זה אחד מהשווקים המתעוררים הפופולריים ביותר מסיבה כלשהי.

זוהי רשימה המבוססת על נתוני TradingView, ואינה מהווה עצה. אתה תמיד צריך לעשות מחקר משלך לפני ביצוע עסקה.