spark image

מניות טורקיות: ייצוא ahoy

41 symbol
טורקיה היא מקום מפתה - מלא במשאבי טבע, מצרכים בשפע ובעל פרופיל יצוא חזק. שוק המניות שלה די כבד בבנקים, עם משקל לשווי פיננסי, אבל יש לו פיזור טוב של מניות תעשייה וקמעונאות יחד עם תחום אירוח גדול שתמיד פעיל כראוי. ללירה הטורקית יש מוניטין של תנודתיות, לכן התנהלו בזהירות, אך זהו אחד השווקים המתפתחים הפופולריים ביותר מסיבה טובה.

זוהי רשימה המבוססת על נתוני TradingView, ואינה מהווה ייעוץ. אתה תמיד צריך לעשות מחקר משלך לפני ביצוע עסקאות.