spark image
Photo: Rowan Freeman / Unsplash

מניות משלוחי מזון: להאכיל את ההמונים

15 symbol
שוק משלוחי המזון צפוי להיות שווה יותר מ-40 מיליארד דולר עד שנת 2025. אז גם אם אינך מעוניין שהארוחות שלך יהיו קרות או מגיעות באיחור, עדיין יש המון מניות פוטנציאליות שיכולות לספק תשואה הגונה לתיק העבודות שלך.

רשימה זו מתמקדת במניות הקשורות למשלוח מזון (הן טייק אווי והן מצרכים) כגון אפליקציות, אלה המספקות את הטכנולוגיה ומסעדות/חנויות גדולות. הן אינן המלצות למניות ועדיין חשוב לעשות את המחקר שלך.