spark image
Photo: Rowan Freeman / Unsplash

מניות משלוחי מזון: להאכיל את ההמונים

סימולים 14מעודכן
שוק משלוחי המזון צפוי להיות שווה יותר מ-40 מיליארד דולר עד שנת 2025. אז גם אם אתם לא מעוניינים בכך שהארוחות שלכם יהיו קרות או יגיעו מאוחר מדי פעם, עדיין יש המון מניות פוטנציאליות שיכולות להניב תשואה בגודל משתה לפורטפוליו שלך.

רשימה זו מתמקדת בחברות אמריקאיות ואירופיות שמבוססות במידה רבה על משלוח מזון או אספקת תשתית כדי להקל על זה כמקור הכנסה - יש להן שווי שוק מינימלי של מיליארד דולר. יחד עם זאת, רשימה זו אינה כוללת חברות כמו Walmart ו-Target המציעות שירותי משלוחים למצרכים שלהן, משום שארגונים אלה שואבים חלבון רב מאזורים אחרים בעסקיהם. הרשימה אינה בבחינת המלצה למניות ותמיד חשוב לעשות את המחקר שלך.

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים