spark image
Photo: David Grandmougin / Unsplash

מניות משחקי ניידים: לשלם כדי לנצח?

19 symbol

תיאור

חלפו הימים של התפוצצות מחסניות והסתבכות חוטי הבקר שלך - המשחקים הניידים הם מיידיים, פופולריים מאוד, ולעתים קרובות רווחיים מאוד (לחברות שמייצרות את המשחקים, כלומר). ולמרות שיש מגוון של פורמטים ומודלים עסקיים, תשלום לניצחון (P2W) נמצא יותר ויותר בשימוש על ידי חברות משחקים כדי להכפיל את ההכנסות.

מקומם עבור חלק, אהובים על אחרים, הנה ניצוץ של מניות המשחקים הניידים הגדולות ביותר שיכול להיות שווה לעזור לתיק שלך לעלות ברמה. אלה הורכבו כך שיכללו חברות שעובדות בעיקר בתחום המשחקים הניידים, לא אנשים כמו EA ומיקרוסופט שרק מחפשים להיכנס לחלק מהפעולה. זכור עם זאת, קופה אחת ואיבדת את כל המטבעות שלך, אז וודא שאתה חוקר היטב במצב שחקן יחיד ואל תסתמך עלינו כקוד צ'יט להצלחה.