spark image
Photo: dokola / Wikimedia Commons

מניות מוליכים למחצה: ספארק מרכזי

27 symbol
תעשיית המולכים למחצה ממלאת תפקיד חיוני ביצירת מכשירים דיגיטליים ומסייעת לתדלק התקדמות טכנולוגית, המבססת את תעשיית האלקטרוניקה.

ניצוץ זה מציג כמה מהשחקנים הגדולים של המגזר. החברות הללו כולן מעורבות רבות בייצור והפצה של מוליכים למחצה, עם מעבדים שיכולים להתמודד עם הלחץ של שווי שוק של 30 מיליארד דולר ומעלה. רק ודא שאתה עושה מחקר משלך לפני שתחבר משהו לתיק העבודות שלך.