spark image
Photo: dokola / Wikimedia Commons

מניות מוליכים למחצה: ספארק מרכזי

סימולים 27מעודכן
אם הרעיון שלך לגבי מוליך למחצה הוא הנפת שרביט אדישה, חפש במקום אחר. תעשייה זו ממלאת תפקיד חיוני ביצירת מכשירים דיגיטליים ומסייעת לתדלק התקדמות טכנולוגית, המבססת את תעשיית האלקטרוניקה.

ניצוץ זה מציג כמה מהשחקנים הגדולים של המגזר. החברות הגלובליות הללו כולן מעורבות רבות בייצור והפצה של מוליכים למחצה, עם מעבדים שיכולים להתמודד עם הלחץ של שווי שוק של 30 מיליארד דולר ומעלה. רק ודא שאתה עושה מחקר עצמאי לפני שתחבר משהו לפורטפוליו שלך.