תעשייה ותשתיות

כל דבר שעוזר לחברה הכללית להמשיך לצמוח - חפש ניצוצות ייחודיים על כרייה, תרופות, בניית בתים ועוד.