spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

מניות זהב: כל מה שנוצץ…

סימולים 17מעודכן
אין ספק שזהב נראה נהדר, אך הוא גם נחשב באופן מסורתי לגידור חשוב לפורטפוליו שלך. גיבוי של זהב פיזי הוא דרך אחת להשיג חשיפה לגידור האמור, אך זו לא הדרך היחידה. להלן הרשימה שלנו של כורי הזהב הגדולים בעולם, עם שווי שוק מינימלי של 5 מיליארד דולר.

רשימה זו אינה בבחינת המלצה למסחר, ואתה תמיד צריך לעשות מחקר משלך לפני ביצוע עסקה. זכור: לא כל הנוצץ הוא השקעה טובה...