spark image
Photo: Justin / Unsplash

מניות נפט וגז: מתדלקים את העולם

11 symbol

תיאור

למרות שינוי עולמי לכיוון אנרגיות מתחדשות, נפט וגז טבעי ממשיכים לתדלק את העולם. קונפליקט עולמי, תנאים כלכליים, מגיפה, אילוצי אספקה ויחסים בינלאומיים הם רק חלק מהגורמים המשפיעים על מחיר האנרגיות הללו, אבל האופן שבו כל חברת נפט וגז מתמודדת עם גורמים אלה יכולה להשפיע באופן דרמטי על מחיר המניה שלה.

ניצוץ זה מפרט כמה מחברות הגז הטבעי והנפט הגדולות ביותר הרשומות בארה"ב, אבל אל תסתמכו עלינו. ודאו שאתם עושה את המחקר שלכם ביסודיות מכיוון שזו לא עצה.