spark image
Photo: Richard Horvath / Unsplash

מניות אלקטרוניות: השקעה חשמלית

סימולים 32מעודכן
תעשיית האלקטרוניקה חודרת פחות או יותר אל כל מה שאנחנו עושים בימינו - זאת אומרת שאתה ברגע זה ממש קורא את המילים האלה במכשיר אלקטרוני, נכון? (אלא אם כן הדפסת את זה, ולמען האמת דבר די מוזר לעשות).

רשימה זו כוללת את חברות החומרה האלקטרונית הגדולות בעסק - ייצור והפצת חומרה חיצונית שאומצה באופן המוני ע"י צרכנים. טלפונים, מסכים, רמקולים חכמים, מדפסות. אתה מבקש את זה - החבר'ה האלה עושים את זה. אלה שבחרנו עומדים בזכות עצמם, כולם טעונים במיוחד עם שווי שוק מעל רף 5 מיליארד דולר. רשימה זו לא כוללת חברות או ארגונים semiconductor עם חומרה המיועדת לפעילות או תשתית בקנה מידה גדול.

וכמובן, רשימה זו אינה מהווה המלצה. כדי להימנע מהלם, תמיד נעל נעליים עם סוליות גומי בזמן המחקר משלך.

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים