spark image
Photo: John Cameron / Unsplash

מניות נפט: זהב שחור נוזלי

סימולים 6מעודכן
מניות הנפט הן לקוחות חלקלקות, במיוחד לאור ההשפעות של מגיפת קוביד על מחיר הזהב השחור והתעשייה הפכפכה הזו. ואכן, חברות המגה העולמיות המפורטות להלן נאלצו לצלול לתוך בארות המשאבים העצומים שלהן בשנים האחרונות כדי לנווט בשוק המשתנה ולהתחרות בחברות אנרגיה מתחדשת מתפתחות.

הקפד להתעמק במחקר שלך ואל תסתמך על הניצוץ הזה בלבד לפני ביצוע עסקה.

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים