spark image

מניות כרייה: חופרים למטרות רווח

סימולים 34מעודכן
חברות כרייה מחפשות, מחלצות ומעבדות מרבצים של מינרלים וחומרים יקרי ערך. השקעה במניות אלו יכולה להיות משחק תנודתי ביותר, חווה באופן קבוע שיאים גבוהים ונמוכים, בעיקר בשל שינויים בלתי צפויים בגורמים גיאולוגיים, פיננסיים ותשתיתיים. עם זאת, בעוד שמשקיעים צריכים להיות מודעים לאופי המחזורי של התעשייה, מניות כרייה יכולות להוות השקעות גדולות לטווח ארוך, והן אמצעי ותיק לגיוון תיק ההשקעות שלך.

זוהי רשימה המבוססת על חברות כרייה שאנו חושבים שתתעניינו בהן. היא לא ממצה. כמו תמיד, עשה חפירה משלך לפני שאתה קופץ למסחר כלשהו.