spark image
Photo: Leyre . / Unsplash

מניות בנייה: בניית תיק ההשקעות שלך

17 symbol
הרוב המכריע של האנשים גרים בבית ועובדים בבניין - אז כן, אנחנו מעריכים שענף הבנייה תמיד הולך להיות עמוד התווך של השווקים הפיננסיים. אז למה לא לבנות קצת מהפורטפוליו שלך עם הטוב ביותר שיש למגזר להציע? למניות האלה בהחלט יש את הבסיס המוצק לכך.

בחרנו כאן מגוון רחב של מניות המעורבות בתעשיית הבנייה העולמית כדי להצית את הדמיון שלך. זו לא רשימה ממצה. הקפד לבדוק תמיד את היסודות כראוי לפני בניית תיק ההשקעות שלך על כל אחד מהנכסים המפורטים כאן.