spark image
Photo: The Focal Project / Flickr

מניות Wallstreetbets: קופי אדם יחד חזקים

סימולים 35מעודכן
2021. השנה ששינתה את וול סטריט כנראה. למה? "קופים ביחד חזקים. זה נכון - Yolo את המניות האלה עד שיש לך יותר נטיות ממה שהלמבו שלך יכול לשאת - או קבל שיפוץ יסודי והשוויץ בהפסד שלך לעיני כל.

להלן, פירטנו את המניות המפורסמות ביותר של wallstreetbets שנסעו על הרקטה שהוצתה משיגעון ה-GME של תחילת 2021. ניצוץ זה מפרט מניות בסביבות אותה תקופה שקנו גם כרטיס לירח. רבים לא הצליחו. למעשה, רובם לא הצליחו.

אבל באמת - אל תשתמש בזה כייעוץ למסחר.

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים