ההבדלים בין תדירויות התראה

רק פעם אחת - התראה מופעלת רק פעם אחת. תנאי ההתראה חייבים להתאים לפרמטרים המדויקים שהגדרת כדי שיופעלו.

פעם אחת לבר - המערכת בודקת כל בר ומפעילה התראה בכל פעם שהתנאים מתקיימים (לא יותר מפעם אחת בכל בר).

פעם אחת לכל סגירת בר - זהה לעיל, אך הבר צריך להיסגר כדי שתופעל התראה.

פעם בדקה או בכל פעם - המערכת בודקת את התנאים בכל דקה ומפעילה התראה בכל פעם שהתנאים מתקיימים.