האם אוכל לשנות את ההגדרה הציבורית/פרטית עבור הרעיונות שפורסמו?

לא ניתן להפוך רעיונות שפורסמו באופן ציבורי לפרטיים או להיפך.

אם היה מתאפשר למשתמשים להפוך רעיונות ציבוריים ספציפיים לפרטיים, הייתה להם דרך להסתיר עסקאות מפסידות (לשעבר ציבוריות) מהקהילה. ואם משתמשים היו מסוגלים להפוך רעיונות פרטיים ספציפיים לציבוריים, תהיה להם דרך להציג רק עסקאות מנצחות (לשעבר פרטיות), ולשמור בפרטיות את הרעיונות המופסדים. 

כתוצאה מכך, עשוי להיווצר מצב בו הרעיונות בדף הפרופיל של המשתמש לא בהכרח תציג תמונה מלאה, דבר שיפר את עקרון השקיפות ש- TradingView מקיימת.

שימו לב שניתן כמובן לפרסם מחדש רעיון פרטי כרעיון ציבורי.