שרטוטים עוברים דרך נקודות שונות באינטרוול אחר

השרטוטים יכולים להיות מוצגים בצורה שונה באינטרוולי זמן שונים של אותו סימול. אחת הסיבות לכך היא שמסגרת זמן שהיא נמוכה יותר כוללת בתוכה יותר מידע (בגלל ברים עם ערכי הזמן וה-OHLC/פתיחה/גבוה/נמוך/סגירה שלהם).

לדוגמה, נשרטט קו מגמה המחבר בין 2 ברים בנקודות השיא שלהם ולאחר מכן נשווה איך התוצאות עשויות להשתנות, בהתאם לאינטרוול שבו אנו משתמשים (גרפים יומיים לעומת שבועיים בדוגמה הבאה).

1. קודם כל, אנו משרטטים קו מגמה בגרף עם מסגרת זמן יומית ומשווים כיצד הוא נראה בגרף השבועי.

טווחי הזמן שנבחרו כנקודות בגרף יומי אינן זהות לאלה שמוצגות בגרף שבועי. בגרף  שבועי, כל חותמת זמן מסמנת את תחילת השבוע ונקודות קו המגמה בגרף שבועי יוצגו בסימנים אשר מתאימים לימים הראשונים של השבוע (כולל ימי גרף יומיים). המשמעות היא שקואורדינטות X של קו זה שונות, בעוד שקו המגמה נשאר זהה.

2. עכשיו נשרטט את אותו קו מגמה (אבל שונה) בגרף השבועי.

הזמן בו השתמשנו כדי להציב נקודות בגרף השבועי זמינות בגרף היומי, כך שקו המגמה יוצג בדיוק בנקודות הללו. אבל בגרף היומי נקודות קו המגמה לא יגעו במחיר הגבוה כמו שהן נוגעות במסגרת הזמן השבועית מאז שהקו מסתיים במקום בו מתחיל היום הראשון של השבוע (השיא השבועי עדיין לא הושג).

זה עובד אותו הדבר כשאתה משרטט משהו בפריסת גרף בודדת ולאחר מכן מחליף את מסגרת הזמן של הגרף. השרטוט עשוי להיות ממוקם בצורה שונה בהתאם למסגרת הזמן שבה נעשה שימוש במקור.