בעיה בהתראה על סימול spread

בגרף  spread, הברים בזמן אמת בנויים על נתוני טיקים ואילו ברים היסטוריים בנויים על סמך נתוני דקות. הסיבה להבדל זה היא שנתוני הסימון של תנועות המחירים בתוך בר אינם נכללים בברים ההיסטוריים. זו המוזרות של אופן חישוב גרפי spread. רצף תנועות המחירים הפנימיות ממלא תפקיד מכריע בבניית ברי spread בזמן אמת. שרת התראה מעבד נתונים שהתקבלו בזמן אמת, בעוד ששרת הגרפים שלך יכול לחשב באופן חלקי גם נתונים היסטוריים. כתוצאה מכך, הברים המובנים בשני השרתים עלולים להתאים. לפיכך, בעת פתיחת גרף ייתכן שתראה מגוון של ברים שונים מזו המשמש התראה. אז התראה תישמע ואתה עלול לתפוס אותה כשגויה.

נכון לעכשיו, אין פתרון להתנהגות זו, לכן אנו ממליצים בחום לא לקבוע התראות בגרפי spread.

בגרף  spread,