בעיה בהתראה שנוצרה באמצעות פונקציית ',תנאי התראה'

אם יש לך גישה לקוד המקור של סקריפט, אתה יכול להוסיף מקרא כדי להמחיש מתי מתקיימים התנאים המשמשים בפונקציה 'התראה' או לא, ממש בגרף. להלן תוכל לראות פיסת קוד המדגימה כיצד תוכל לעשות זאת (זו רק דוגמה, יהיה עליך לשכפל את המקרא באינדיקטור הספציפי שלך)

//@version=3
study("Simple alert script")
your_condition = close > 50
alertcondition(your_condition, 'Simple alert', 'Now close is bigger than 50')
plot(your_condition ? 1 : 0)
Text

אם תנאי התראה היה true נכון  (plotted '1' on a sub-chart) על נר מסוים, אך שום התראה לא הופעלה (ולהיפך), אנא שלח לנו דוח מאותו גרף עם גרסה פשוטה של הסקריפט להדגים את הנושא. אל תשכח לבחור את 'התראות' כסוג בעיה ולציין את ההתראה עם בעיה.