אני רוצה לראות את קוד המקור של סקריפט מובנה

סקריפטים מובנים הם אינדיקטורים או אסטרטגיות שנכתבו על ידי TradingView; הם אינם מתפרסמים בסקריפטי קהילה. תוכל לטעון סקריפטים מובנים בגרף שלך דרך קבוצת "טכני" בבחירת החלונית הימנית של תפריט "אינדיקטורים, מדדים ואסטרטגיות" הזמינה דרך הלחצן בראש הגרף שלך.

רוב הסקריפטים המובנים משתמשים בשפת התכנות Pine Script™ שלנו, אבל לא כולם. לדוגמה, פרופילי הווליום ותבניות הגרף שלנו אינם משתמשים ב-Pine Script™; לכן קוד המקור שלהם אינו זמין.

ישנן שתי דרכים בהן תוכל לגשת לקוד המקור של אינדיקטורים מובנים. 

שיטה 1

בעורך Pine, השתמש בכפתור "פתח" בפינה הימנית העליונה ובחר "סקריפט מובנה..." כדי להציג את רשימת הסקריפטים המובנים שנכתבו ב-Pine. ברגע שתבחר באחד מהם, קוד המקור שלו ייטען בעורך. משם תוכל לשמור עותק של הקוד כסקריפט אישי. שינויים שתבצע בסקריפט זה לא ישפיעו על הסקריפט המובנה המקורי של TradingView.

שיטה 2

כשיש לך סקריפט מובנה שכבר נטען בגרף, העלה את התפריט המוקפץ שלו על ידי ריחוף מעל שם הסקריפט ולחיצה על סמל "קוד המקור" שלו ("{ }") כאשר קיים כזה. אם לא קיים, המובנה אינו משתמש ב-Pine Script™, וקוד המקור שלו אינו זמין.

כאשר קוד המקור של המובנה זמין, הוא יופיע בעורך עם רקע אפור המציין שהוא לקריאה בלבד. משם, תוכל ליצור עותק שלו על ידי העלאת תפריט "עוד" של העורך (שלוש הנקודות בפינה הימנית העליונה) ובחירה ב"שמור בשם...". לאחר מכן תוכל להתאים את העותק כרצונך