כיצד למקם שני אינדיקטורים על חלונית אחת?

ניתן להשתמש באפשרות 'העבר אל' על ידי פתיחת תפריט ההגדרות של האינדיקטור באמצעות לחיצה ימנית על שמו או החלקות שלו בגרף. בחר 'העבר אל' ובחר את האפשרות שאתה צריך.

ניתן גם לבחור את האינדיקטור ולהעביר אותו לחלונית אחרת באמצעות העכבר.