כיצד לשחזר שרטוטים/אינדיקטורים/גרפים נסתרים?

לחץ על כפתור עץ האובייקט, הממוקם בסרגל הכלים הימני. השתמש באפשרויות הזמינות כדי להסתיר, להציג או להסיר את השרטוטים, המחוונים ו/או הסימולים.