כיצד להשיג ערך של המשתנה למטרות איתור באגים

כדי להציג את הערך של משתנה מספרי, אתה יכול לשרטט אותו באמצעות הפונקציה plot ():

plot(variable_name)
Java

זה מאפשר לך לבדוק את ערך המשתנה בכל סרגל תרשים ולעקוב אחר התקדמותו אם הוא משתנה.

אם ברצונך להציג את הערך של משתנה מחרוזת, השתמש בפונקציה label.new ():

label.new(bar_index, high, text=syminfo.ticker)
Java

תוכל גם להשתמש ב- label.new () כדי להציג את הערך של משתנה מספרי על ידי המרה ראשונה למחרוזת באמצעות הפונקציה tostring ():

label.new(bar_index, high, text=tostring(high))
Java

הפונקציה label.new () תציג רק את הערכים האחרונים ~ 50 של המשתנה.