Choppiness Index (CHOP)

הגדרה

מדד ה- Choppiness (CHOP) הוא אינדיקטור שנועד לקבוע אם השוק choppy (נסחר הצידה) או מגמתי  (נסחר בתוך מגמה לכל כיוון). מדד הצ'ופ הוא דוגמה למדד שאינו מכוון כלל.  CHOP לא נועד לחזות את כיוון השוק העתידי, הוא מדד שאפשר להשתמש בו להגדרת טרנדיות השוק בלבד.  

הבנה בסיסית של המדד תהיה; ערכים גבוהים יותר שווים לצ'ופיות (הצידה), בעוד שערכים נמוכים יותר מצביעים על מגמה כיוונית.

הִיסטוֹרִיָה

מדד הצ'ופינס נוצר על ידי סוחר הסחורות האוסטרלי E.W Dreiss.

חישוב

100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n) 
n = User defined period length. LOG10(n) = base-10 LOG of n ATR(1) = Average True Range (Period of 1) SUM(ATR(1), n) = Sum of the Average True Range over past n bars MaxHi(n) = The highest high over past n bars

הבסיס

כמתנד טווח, למדד הצ'ופ יש ערכים שתמיד נכנסים לטווח מסוים. CHOP מייצר ערכים הפועלים בין 0 ל -100.

ככל שהערך קרוב יותר ל -100, כך רמת הצ'ופ (תנועה הצידה) גבוהה יותר.

ככל שהערך קרוב יותר ל -0, השוק הוא במגמה חזקה יותר (תנועה כיוונית)

פעמים רבות, אנליסטים טכניים ישתמשו בסף בקצה העליון כדי להצביע על השוק שעובר לטריטוריית צ'ופ. באופן דומה יהיה סף באזור התחתון מציין טריטוריה מגמתית. ערכי סף נפוצים הם retracements פופולאריים של פיבונאצ'י. 61.8 לסף הגבוה ו -38.2 לסף התחתון.

מה צריך לחפש

אישור מצב השוק

הדרך הראשונה בה יכולים אנליסטים טכניים להשתמש ב- CHOP היא לאשר את תנאי השוק הנוכחיים. עם קריאות מעל הסף העליון, אולי צפויה המשך תנועה הצידה.

  • קריאות מתחת לסף התחתון שמתקבלות עשויות להצביע על מגמה מתמשכת.

    שינוי המגמה קרובה. שימוש המעשי השני ב- CHOP הוא צפי לשינויים בטרנדיות השוק. מקובל להאמין שלאחר תקופות התבססות ממושכות (מסחר הצידה) מופיעות אחריהן תקופה ממושכת של מגמה (תנועה חזקה, כיוונית) ולהיפך.

הדרך הטובה ביותר להשיג זאת תהיה על ידי שילוב של CHOP עם כלי מיפוי וניתוח נוספים. לדוגמה, שימוש ב- CHOP בשילוב עם קווי מגמה וזיהוי דפוסים מסורתיים.

תשומות

אורך

פרק הזמן שישמש לחישוב CHOP (14 הוא ברירת המחדל).

SETOFF

שינוי מספר זה יזיז את CHOP קדימה או אחורה ביחס לשוק הנוכחי. 0 היא ברירת המחדל.

סגנון

CHOP

ניתן להחליף את הנראות של ה- CHOP כמו גם את החשיפה של קו מחירים המציג את המחיר הנוכחי של CHOP. ניתן גם לבחור את צבע CHOP Line, עובי הקו והסגנון החזותי (Line is the Default).

רצועה עליונה

ניתן להחליף את הנראות של הרצועה העליונה כמו גם לבחור את הערך, הצבע, עובי הקו וסגנון הקו.

רצועה תחתונה

ניתן להחליף את הנראות של הרצועה התחתונה, כמו גם לבחור את הערך, הצבע, עובי הקו וסגנון הקו.

רקע כללי

החלפת החשיפה של צבע רקע בתוך הרצועות. יכול גם לשנות את הצבע עצמו ואת האטימות.

דיוק

קובע את מספר המקומות העשרוניים שנותרו בערך האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יותר יהיו על ערך המחוון.