Correlation Coefficient (CC)

הַגדָרָה

מקדם המתאם (CC)  משמש בסטטיסטיקה למדידת המתאם (קורלציה) בין שתי קבוצות נתונים. בעולם המסחר מערכי הנתונים יהיו מניות, תעודות או כל מכשיר פיננסי אחר. המתאם בין שני מכשירים פיננסיים, בפשטות, הוא המידה שבה הם קשורים. המתאם מבוסס על סולם של 1 עד -1. ככל שמקדם המתאם קרוב יותר ל -1, כך המתאם החיובי שלו גבוה יותר. המכשירים ינועו למעלה ולמטה יחד. ככל שהמתאם היעיל הוא ל -1, כך הם נעים יותר לכיוונים מנוגדים. ערך ב- 0 מציין כי אין מתאם.

מתאם חיובי גבוה

הִיסטוֹרִיָה

מקדם המתאם משמש לא רק בפיננסים, אלא בניתוח סטטיסטי המתפרש על נושאים רבים ושונים. הוא היה בשימוש במשך מאות שנים.

חישוב

חישוב מקדם המתאם משתמש במחירי סגירה. הדוגמה שלהלן תתבצע באמצעות מחירי הסגירה במשך 12 תקופות עבור SPY ו- JPM:

המספרים עשויים להשתנות מעט עקב עיגול

תקופהתאריךנייר ערך 1נייר ערך 2

 

 

 

 

 

DateSPYJPM
18/1/2013170.66 56.54 
28/2/2013170.95 56.40 
38/5/2013170.70 56.10 
48/6/2013169.7355.49 
58/7/2013169.18 55.30 
68/8/2013169.80 54.83 
78/9/2013169.31 54.52 
88/12/2013169.11 54.09 
98/13/2013169.61 54.29 
108/14/2013168.74 54.15 
118/15/2013166.38 53.29 
128/16/2013165.83 51.83 

יש להגדיר את כל הנתונים הדרושים (רצוי בטבלה) שניתן לבצע בשלושה שלבים.

1. ראשית, כל תקופה צריכה להיות בריבוע עבור שני ניירות הערך.

תקופהתאריךנייר ערך 1נייר ערך 2
DateSPYJPMSPY Squared JPM Squared
18/1/2013170.66 56.54 29124.843196.77
28/2/2013170.95 56.40 29223.903180.96 
38/5/2013170.70 56.10 29138.49 3147.21
48/6/2013169.7355.49 28808.273079.14
58/7/2013169.18 55.30 28621.873058.09
68/8/2013169.80 54.83 28832.043006.33
78/9/2013169.3154.52 28665.882972.43 
88/12/2013169.11 54.09 28598.192925.73
98/13/2013169.61 54.29 28767.552947.40
108/14/2013168.74 54.15 28473.192932.22
118/15/2013166.38 53.29 27682.302839.82
128/16/2013165.83 51.83 27499.59 2686.35 

2. הכפל את ערך התקופה של SPY בכל תקופה של JPM. שימו לב לטור האחרון.

תקופהתאריךנייר ערך 1נייר ערך 2
תאריךSPYJPMSPY Squared JPM SquaredSPY x JPM
18/1/2013170.66 56.54 29124.843196.779649.12
28/2/2013170.95 56.40 29223.903180.96 9641.58
38/5/2013170.70 56.10 29138.49 3147.219576.27
48/6/2013169.7355.49 28808.273079.149418.32
58/7/2013169.18 55.30 28621.873058.099355.65
68/8/2013169.80 54.83 28832.043006.339310.13
78/9/2013169.31 54.52 28665.882972.43 9230.78
88/12/2013169.11 54.09 28598.192925.739147.16
98/13/2013169.61 54.29 28767.552947.409208.13
108/14/2013168.74 54.15 28473.192932.229137.27
118/15/2013166.38 53.29 27682.302839.828866.39
128/16/2013165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 

3. מצא את הערך הממוצע לכל עמודה.

תקופהתאריךנייר ערך 1נייר ערך 2
תאריךSPYJPMSPY Squared JPM SquaredSPY x JPM
18/1/2013170.66 56.54 29124.843196.779649.12
28/2/2013170.95 56.40 29223.903180.96 9641.58
38/5/2013170.70 56.10 29138.49 3147.219576.27
48/6/2013169.7355.49 28808.273079.149418.32
58/7/2013169.18 55.30 28621.873058.099355.65
68/8/2013169.80 54.83 28832.043006.339310.13
78/9/2013169.3154.52 28665.882972.43 9230.78
88/12/2013169.1154.09 28598.192925.739147.16
98/13/2013169.6154.29 28767.552947.409208.13
108/14/2013168.7454.15 28473.192932.229137.27
118/15/2013166.38 53.29 27682.302839.828866.39
128/16/2013165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 
Average169.166754.735828619.67622997.70499261.3142

כעת, לאחר שכל הנתונים מסודרים כראוי בטבלה, ניתן להשלים את שאר הנוסחה. חלק זה יכול להיעשות גם בשלושה שלבים.

חשב את השונות עבור שני ניירות הערך. שונות = ממוצע בריבוע - (ערך ממוצע * ערך ממוצע)

שונות SPY: 2.3151

שונות JPM: 1.697

חשב את הכוונות של ניירות הערך. Covariance = (ערך ממוצע של אבטחה 1 x אבטחה 2) - (אבטחה 1 ערך ממוצע x אבטחה 2 ערך ממוצע)

SPY & JPM Covariance = 1.8395

חשב את מקדם המתאם.

מקדם המתאם SPY ו- JPM = 0.9432

הבסיס

למרות שמקדם המתאם (CC) נע בתוך רצועה של 1 עד -1, הוא אינו נחשב כמתנד.  הערכים משתנים בין מתאם חיובי לשלילי, מה שמעיד על מידת הקירבה שהמחירים נעים ביניהם.  מקדם מתאם של +1 הוא מתאם חיובי מושלם והם נעים בסינכרון מושלם. מקדם המתאם של -1 הוא מתאם שלילי מושלם והם נעים בכיוונים מנוגדים בדיוק.  שני הקצוות הללו נדירים ומקדם המתאם לרוב ישתנה איפשהו בין השניים. מקדם המתאם של 0 הוא נקודת האמצע המצביעה על כך שאין כיום מתאם בין שני המכשירים.

מתאם שלילי גבוה

מה לחפש

בניגוד להרבה מדדי ניתוח טכני, מקדם המתאם הוא אידיאלי להשקעה לטווח ארוך. אם במשקיע הולך על תיק מגוון באמת, אז מקדם המתאם יכול להועיל למדי. זה יכול לעזור לך לקבוע את המגוון של הנכסים בתיק שלך.  במילים אחרות, באמצעות מכשירים עם מתאם נמוך, ניתן להימנע מסיכון מיותר וכפול.

סיכום

כפי שצוין לעיל, מקדם המתאם יכול להיות כלי שימושי בהרכבת תיק השקעות מגוון.  אולם דבר אחד שיש לזכור תמיד הוא שהמתאם בין שני מכשירים יכול להשתנות מעת לעת.  אינדיקטור זה יעזור לסוחר להיות מודע לשינויים כאלה ולשנות את השקעותיו בהתאם.

inputs

סימול

המכשיר השני אשר יושווה לאחר מכן למכשיר המקורי בגרף.

אורך

פרק הזמן שישמש לחישוב המתאם. 20 ימים הם ברירת המחדל.

מָקוֹר

קובע אילו נתונים מכל בר ישמשו בחישובים. סגירה היא ברירת המחדל.

סִגְנוֹן

קורלציה

יכול להחליף את הנראות של מקדם הקורלציה כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של מקדם המתאם. יכול גם לבחור את צבע מקדם המתאם, עובי הקו והסגנון החזותי (אזור הוא ברירת המחדל).