Ease of Movement (EOM) אינדיקטור קלות התנועה

הַגדָרָה

אינדיקטור קלות התנועה Ease of Movement indicator הוא אינדיקטור מבוסס נפח/ווליום. הוא נועד למדוד את הקשר בין מחיר לווליום ולהציג את הקשר הזה כמתנד הנע/משתנה בין ערכים חיוביים ושליליים. ה- EOM נע מעל ומתחת לקו אפס.  זה נעשה על מנת לכמת את "הקלות" בתנועות המחירים. ברמת הבנה בסיסית, כאשר ה- EOM נמצא בשטח חיובי, המחירים מתקדמים בקלות יחסית. כאשר ה- EOM שלילי, המחירים יורדים בקלות יחסית.

הִיסטוֹרִיָה

אינדיקטור קלות התנועה (EOM) פותח והוצג על ידי ריצ'רד ארמס.

תַחשִׁיב

ישנם ארבעה שלבים הכרחיים בעת חישוב קלות התנועה לדוגמא זו נחשב EOM לתקופה של 14 תקופות אשר נפוץ מאוד:

1. חשב את המרחק שהועבר.

((CurrentHigh + CurrentLow)/2 - (PreviousHigh + PreviousLow)/2) = Distance Moved

2. חשב את יחס התיבה שלוקח נפח וטווח גבוה / נמוך כדי לייצר את המכנה בחישובי .EOM 

((CurrentVolume/100,000,000) / (CurrentHigh - CurrentLow))

3. חישוב EOM לתקופה אחת

Distance Moved / Box Ratio = 1 Period EOM

4. חישוב EOM לתקופה של 14 תקופות.

14 Period Simple Moving Average of the 1 Period EOM = 14 Period EOM

הבסיס

כפי שצוין לעיל,  EOM מתווה קו אשר נע בין ערכים חיוביים לשליליים. במילים פשוטות, כאשר הערכים חיוביים, המחיר מתקדם. כאשר המספרים שליליים, המחירים יורדים. צריך לזכור מהחישובים שלמעלה כי מרחק המחיר שעובר קובע אם קו ה- EOM הוא חיובי או שלילי. יחס התיבה, (אשר נקבע על ידי ווליום) הוא שקובע את חוזק או טווח המהלך. לכן, כשמדובר בניתוח EOM, זכור שתי נקודות.

טווח רחב עם ווליום נמוך מעיד על רמה גבוהה של קלות תנועה.

טווח צר עם ווליום גבוה מעיד על רמה נמוכה של קלות תנועה.

בגלל התפקיד שממלא הווליום באינדיקטור קלות התנועה, אנליסטים טכניים רבים משתמשים באינדיקטור ווליום רגיל בשיתוף עם ה – EOM.

מה לחפש

כיוון מגמה

זיהוי כיוון מגמה בסיסי הוא הדרך הכי פשוטה להשתמש באינדיקטור קלות התנועה.

אישור איתות

קלות תנועה יכולה לשמש כדרך לאישור אותות הנוצרים על ידי אינדיקטורים נוספים.

 

 

סיכום

אינדיקטור קלות התנועה (EOM)  אידיאלי לשימוש כמדד משלים. ה- EOM בדרך כלל עוקב אחר המחיר די מקרוב מכיוון שמרחק המחירים שעבר מהתקופה הקודמת לתקופה האחרונה הוא שקובע את הכיוון.  איפה שהוא באמת מצטיין זה באישור דפוסים או אותות הנוצרים על ידי אינדיקטורים חזויים יותר.  בדרך כלל אין להשתמש ב- EOM כמדד עצמאי.

 

Inputs

אורך

פרק הזמן שישמש לחישוב ה. EOM   ברירת המחדל היא 14.

 

מְחַלֵק

ערך המשמש לסייע בייצור מספר יחסי שאינו גדול מדי או קטן מדי. ככל שהמניה נסחרת בכבדות יותר, כך המחלק צריך להיות גבוה יותר כך שערך האינדיקטור המתקבל הוא בספרה אחת או כפולה.

סִגְנוֹן

 

EOM

יכול להחליף את הנראות של קו EOM כמו גם את הנראות של קו מחירים המציג את הערך הנוכחי בפועל של קו .EOM  יכול גם לבחור את צבע הקו ,EOM  עובי הקו וסוגו הויזואלי (קו הוא ברירת המחדל).

דיוק

מגדיר את מספר המקומות העשרוניים שישארו בערך האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך הנקודות העשרוניות יהיו יותר בערך האינדיקטור.