אינדיקטור אוסילטור מחיר (PPO)

הַגדָרָה

אינדיקטור אוסילטור מחיר (PPO) הוא כלי ניתוח טכני, המשמש למדידת מומנטום הדומה מאוד ל-MACD. ה-MACD משתמש בשני ממוצעים נעים באורכים משתנים (שהם אינדיקטורים בפיגור) במטרה לזהות כיוון ומשך מגמה. לאחר מכן, MACD לוקח את ההבדל בערכים שבין שני הממוצעים הנעים האלה (קו MACD) לבין EMA של אותם ממוצעים נעים (קו אות) ומשרטט את ההבדל הזה בין שני הקווים כהיסטוגרמה שנעה מעל ומתחת לקו אפס מרכזי.

זהה לחלוטין, אך לאחר מכן הוא לוקח את אותם ערכים ב-MACD ומחשב אותם באחוזים. המטרה של זה היא שזה הופך את השוואות הערך להרבה יותר פשוטות וברור לאורך זמן ארוך יותר.

חישוב

PPO Line: {(12-day EMA - 26-day EMA)/26-day EMA} x 100 
Signal Line: 9-day EMA of PPO 
PPO Histogram: PPO - Signal Line

הבסיס

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים לאינדיקטור אוסילטור המחיר (PPO). על מנת להבין באופן מלא את האינדיקטור, יש להבין כל אחד מהרכיבים האלה.

שלושת המרכיבים העיקריים

קו PPO

  • קו PPO הוא נוצר מכך שלוקחים EMA לטווח ארוך יותר ומפחיתים מ-EMA לטווח קצר יותר. לאחר מכן מחלקים את התוצאה ב-EMA לטווח ארוך ולאחר מכן מכפילים ב-100.
  • הערכים המקובלים ביותר בשימוש הם 26 ימים עבור EMA לטווח ארוך יותר ו-12 ימים עבור EMA לטווח הקצר יותר, אך זו בחירה של הסוחר ונעשה על פי שיקול דעתו.

קו האותות

  • קו האותות הוא EMA של קו PPO המתואר בסעיף 1.
  • הסוחר יכול לבחור באיזה אורך תקופה EMA להשתמש עבור קו האותות אך אורך 9 הוא המקובל ביותר.

היסטוגרמה של PPO

  • ככל שהזמן מתקדם, ההבדל בין קו PPO לקו האות ישתנה ללא הפסקה. היסטוגרמת PPO לוקחת את ההבדל הזה ומשרטטת אותו להיסטוגרמה הניתנת לקריאה בקלות. ההבדל בין שני הקווים נע סביב קו אפס.
  • כשהיסטוגרמה של PPO נמצאת מעל קו האפס, ה-PPO נחשב חיובי וכשהוא מתחת לקו האפס, ה-PPO נחשב שלילי.

    פרשנות כללית של PPO היא שכאשר PPO חיובי וערך ההיסטוגרמה עולה, אז מומנטום להיפוך מעלה מתגבר. כאשר PPO שלילי וערך ההיסטוגרמה יורד, המומנטום להיפוך מטה מתגבר.

מה צריך לחפש

אינדיקטור PPO טוב בדרך כלל לזיהוי שלושה סוגים של אותות בסיסיים; הצטלבויות קווי אותות, הצטלבויות קו אפס והסטייה.

הצטלבות קווי אותות

הצטלבות קו אות הוא הסימן הנפוץ ביותר המיוצר על ידי PPO. ראשית יש לקחת בחשבון שקו האותות הוא בעצם אינדיקטור של אינדיקטור. קו האותות מחשב את הממוצע הנע של קו ה-PPO. לכן קו האותות מפגר אחרי קו ה-PPO. עם זאת, במקרים שבהם קו PPO חוצה מעל או מתחת לקו האות, זה עשוי להעיד על מהלך פוטנציאלי חזק.

חוזק המהלך הוא זה שקובע את משך הצטלבות קו האות. הבנה ויכולת לנתח את עוצמת התנועה, והיכולת לזהות אותות שווא, היא מיומנות שרוכשים עם הניסיון.

הסוג הראשון של הצטלבות קו אות שצריך לבחון הוא הצטלבות שולית של קו אות. הצטלבות קו אות שורית מתרחשת כשקו PPO חוצה מעל קו האות.

הסוג השני של הצטלבות קו אותות שיש לבחון הוא הצטלבות קו אות דובית. הצלבות קו אות דובית מתרחשת כשקו PPO חוצה מתחת לקו האות.

הצטלבות  קו אפס

ל-הצטלבות קו אפס יש הנחה דומה מאוד ל-הצטלבות קו אות.  במקום לחצות את קו האות, הצטלבות קו אפס מתרחשת כאשר קו ה-PPO חצה את קו האפס והופך חיובי (מעל 0) או שלילי (מתחת ל-0).

הסוג הראשון של הצטלבות קו אפס שצריך לבחון הוא קו אפס שורי. הצטלבות קו אפס שורית מתרחשות כאשר קו ה-PPO חוצה מעל קו האפס ועובר משלילי לחיובי.

הסוג השני של הצטלבות קו אפס שצריך לבחון הואהצטלבות  קו אפס דובית. הצטלבות קו אפס דובית מתרחשות כאשר קו ה-PPO חוצה מתחת לקו האפס ועובר מחיוב לשלילי.

סטייה

סטייה היא אות נוסף שנוצר על ידי PPO. במילים פשוטות, סטייה היא כאשר ה-PPO והמחיר בפועל אינם נמצאים בהלימה אחד עם השני.

לדוגמה, סטייה שורית מתרחשת כאשר המחיר רושם שפל נמוך יותר, אך ה-PPO רושם שפל גבוה יותר. תנועת המחיר יכולה לספק עדות למגמה הנוכחית, אך שינויים במומנטום כפי שמעידים PPO יכולים לפעמים להקדים מהפך משמעותי.

סטייה דובית היא, כמובן, ההיפך. סטייה דובית מתרחשת כאשר המחיר רושם שיא גבוה יותר ואילו PPO רושם שיא נמוך יותר.

סיכום

אינדיקטור אוסילטור המחיר (PPO) הוא אינדיקטור בעל ערך רב. בדיוק כמו ה-MACD, הוא דורש שני אינדיקטורים בפיגור ומוסיף את היבט המומנטום שהוא הרבה יותר מנבא. חשוב לא לאבד את קווי הדמיון בין MACD ל-PPO. הם כמעט אותו דבר. ההבדל היחידי הוא שהחישוב של PPO מוחזר כאחוז.