On Balance Volume (OBV) ווליום באיזון

הגדרה

משתמשים באינדיקטור On Balance Volume (OBV) בניתוח טכני למדידת לחץ קנייה ומכירה. זה אינדיקטור מצטבר כלומר בימים שבהם המחיר עלה, הנפח של אותו יום מתווסף לסך ה-OBV המצטבר. אם המחיר ירד, נפח היום מופחת מסך ה-OBV. לאחר מכן, ערך ה-OBV משרטט כקו לפירוש קל. On Balance Volume  משמש בעיקר כדי לאשר או לזהות מגמות מחירים כוללות או כדי לצפות תנועות מחירים לאחר סטיות.

הסטוריה

האינדיקטור On Balance Volume (OBV)  נוצר על ידי ג'ו גרנוויל והוצג בספרו Granville's New Key To Stock Market Profits משנת 1963.

האינדיקטור משמעותי מבחינה הסטורית כי  הוא היה אחד האינדיקטורים הידועים הראשונים שחשבו על זרימת ווליום חיובי ושלילי.

חישוב

ל-On Balance Volume יש את אחד החישובים הפשוטים יותר בניתוח טכני. מדובר בחיבור או חיסור על סמך כמה תנאים.

1. אם מחיר הסגירה הנוכחי גדול ממחיר הסגירה הקודם אז:

Previous OBV + Current Volume = Current OBV

2. אם מחיר הסגירה הנוכחי נמוך ממחיר הסגירה הקודם אז

Previous OBV - Current Volume = Current OBV

3. אם מחיר הסגירה הנוכחי שווה למחיר הסגירה הקודם אז

Previous OBV = Current OBV

הבסיס

כשהווליום בימים של עלייה עולה על הווליום (נפח) בימים של ירידה, אז ה-OBV עולה. כאשר הווליום  בימי ירידה עולה על הווליום  בימי בעלייה, אז ה-OBV יורד. המשמעות היא שבעצם, כש OBV עולה, לחץ הקנייה עולה וכאשר OBV יורד, לחץ המכירה עולה. התיאוריה הבסיסית מאחורי האינדיקטור היא שנפח קודם למחיר. זה חשוב משום שהוא מאפשר לנו להשתמש ב-OBV

למטרות שונות. ניתן להשתמש בו לזיהוי או אישור מגמה כללית. ואפשר להשתמש בו גם כדי לצפות את תנועת המחירים לאחר סטייה.

מה לחפש

זיהוי מגמה

הוא שימושי לצורך זיהוי או אישור מגמות שוק כוללות.  הוא יכול לסייע לאשר אותות או הגדרות שנוצרו על ידי אותות נוספים המסתמכים על היכולת לזהות מגמה כדי להיות יעילים.  כמו כן, בהתבסס על התיאוריה לפיה תנודות בזרימת נפח חיובית או שלילית (לחץ קנייה ומכירה) קודמות לשינויים במחיר, OBV יכול גם לזהות היפוך מגמה פוטנציאלי.

סטייה

סטייה מתרחשת כשתנועת המחיר אינה מאושרת על ידי האינדיקטור. במקרים רבים, הבדלים אלה יכולים להצביע על היפוך פוטנציאלי. במיוחד בהתחשב בהנחת היסוד מאחורי האינדיקטור OBV שהוא חיובי ותנודות ווליום שליליות קודמות לשינויים במחיר.

סטיית OBV שורית מתרחשת כאשר המחיר יורד אך OBV עולה.

סטיית OBV דובית מתרחשת כאשר המחיר עולה אך OBV יורד.

סיכום

מדובר באינדיקטור המהווה מדד טוב למדידת לחץ קנייה ומכירה. אנשים רבים מאמינים שלחץ קנייה ומכירה קודמים לשינויים במחיר, מה שהופך את האינדיקטור הזה לבעל ערך. יש לציין שסטיות מסמנות כמהפך אפשרי במגמה הנוכחית. עם זאת, כמו ברוב האינדיקטורים, עדיף להשתמש ב-OBV עם כלי ניתוח טכניים נוספים.

סגנון

On Balance Volume (OBV) ווליום באיזון OBV ניתן לשנות את הנראות של ה-OBV  כמו גם את הנראות של קו מחיר המציג את הערך הנוכחי בפועל של הADL . אפשר גם לבחור את הצבע, עובי הקו וסוג של)  ADL קו הוא ברירת המחדל)