כיצד ניתן להסיר או להתאים אישית אינדיקטור?

כדי להסיר אינדיקטור או לראות את ההגדרות שלו, פתח את מקרא הגרף על ידי לחיצה על לחצן החץ מתחת לשם הסימול:

שלם את השלבים הבאים לאחר מכן:

  1. לחץ על סמל הצלב כדי להסיר אינדיקטור;
  2. לחץ על סמל גלגל השיניים כדי לשנות את ההגדרות של האינדיקטור.