כיצד אוכל להסתיר/להציג אינדיקטור באפליקציית אנדרואיד?

ישנן שתי דרכים להסתיר או להפוך את האינדיקטור לגלוי שוב:

אפשרות 1. לחץ על סמל העין במקרא האינדיקטור:

אפשרות 2.

  • פתח את התפריט התחתון (...) בפינה הימנית התחתונה;
  • גלול אותו למטה;
  • לחץ על סמל עץ האובייקט:
  • בחר את האינדיקטור הדרוש ושנה את הגדרות הנראות שלו בחלון המוקפץ:

אתה יכול לערוך את כלי השרטוט שלך באותו אופן.