פתרון בעיות בהודעות דחיפה במכשירי אנדרואיד

אם אתה עדיין מתקשה לקבל הודעות דחיפה, בצע את השלבים המפורטים להלן. שים לב שהשלבים המדויקים יהיו תלויים בדגם המכשיר ובמערכות ההפעלה שלך.

צעדים נפוצים

 1. אנא ודא שהגדרות אפליקציית TradingView שלך נכונות:

1. ודא שיצרת התראה בצורה הנכונה (פרטים ניתן למצוא כאן)

2. ודא שאתה מחובר באמצעות האישורים הנכונים שלך (אותו משתמש שיצר התראות)

2. אנא ודא שהגדרות המכשיר שלך נכונות:

1. תבדוק את חיבור האינטרנט שלך:

 • ודא שמצב טיסה מושבת. הנה איך אתה יכול לעשות את זה: * הגדרות טלפון אנדרואיד > רשת ואינטרנט > החלף כדי להפעיל ולכבות את מצב טיסה;
 • בדוק את חיבור ה-WiFi/סלולר שלך;
 • אם אתה משתמש בחומת אש ארגונית, פנה למנהל הרשת שלך;
 • ודא שה-VPN, Proxy או אפליקציה אחרת שלך לא מגבילים את הגישה לאינטרנט;

2. עדכן את אפליקציית TradingView לגרסה העדכנית ביותר;

3. עדכן את אפליקציית שירותי Google Play לגרסה העדכנית ביותר;

4. שימו לב שאפליקציית TradingView נתמכת במערכות ההפעלה אנדרואיד 6 ו-iOS 11 (או יותר). אנא ודא שבמכשיר שלך מותקנת באחת ממערכות ההפעלה הללו;

5. אנא ודא שהשעה במכשיר שלך הוגדרה כהלכה (תואמת את אזור הזמן שלך). אולי כדאי להשתמש באתר זה כדי להשוות בין הזמנים - https://time.is;

6. בדוק אם הודעות מאפליקציות אחרות מוצגות במגש ההתראות שלך;

7. ודא שהתראות מופעלות עבור אפליקציית TradingView;

3. בדוק שלמכשיר שלך יש מספיק שטח אחסון (אחסון מובנה, לא כרטיסי SD)

1. בדוק שהמכשיר שלך מאפשר גישה ל-Wi-Fi/נתונים סלולריים במצב שינה: הגדרות טלפון אנדרואיד > Wi-Fi > מתקדם > השאר תמיד את ה-Wi-Fi במצב שינה;

2. ודא שאפליקציית TradingView נמצאת ברשימת ההיתרים במנהל ההפעלה האוטומטית (אם היא מותקנת במכשיר שלך).

הבדלים במערכת ההפעלה (הודעות)

אנדרואיד 7

1. ודא שלאפליקציית TradingView יש את כל ההרשאות

 • אפליקציית הגדרות Android > אפליקציות והתראות (זה עשוי להיראות שונה בהתאם למכשיר שלך) > TradingView> הרשאות אפליקציה (זה עשוי להיראות שונה בהתאם למכשיר שלך) > הפעל הרשאות

2. ודא שניתן לקבל התראות במצב 'נא לא להפריע'

 • אפליקציית הגדרות טלפון אנדרואיד > צליל > אל תפריע > השבת

3. ודא שאפליקציית TradingView אינה חלק מאופטימיזציית הסוללה

 • סמל סרגל הכלים של הגדרות מתקדמות > אופטימיזציה של סוללה > בחר 'כל האפליקציות' > TradingView> בחר 'אל תבצע אופטימיזציה' > בוצע > הפעל מחדש את הטלפון שלך
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > סמל סרגל הכלים של הגדרות מתקדמות > גישה מיוחדת > אופטימיזציה של סוללה > בחר 'כל האפליקציות' > TradingView> בחר 'אל תבצע אופטימיזציה'.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > סוללה > MENU > אופטימיזציה של סוללה > בחר 'כל האפליקציות' > TradingView> בחר 'אל תבצע אופטימיזציה'.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > סמל סרגל הכלים של הגדרות מתקדמות > התעלם מאופטימיזציות > בחר 'כל האפליקציות' > TradingView> בחר 'אפשר'.

4. אפשר נתוני רקע

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > שימוש בנתונים > חוסך נתונים > אם חוסך הנתונים מושבת, עצור כאן. אם חוסך הנתונים מופעל עבור אל גישה בלתי מוגבלת לנתונים > הפעל TradingView.

אנדרואיד 8 ואילך

1. בצע את אותם השלבים כמו באנדרואיד 7

2. אפשר לאפליקציית TradingView לעבוד ברקע

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > פרטי אפליקציה > הקש על האפליקציה שלנו > סוללה > הפעל את האפשרות 'פעילות ברקע'
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > שימוש בנתונים > חוסך נתונים > אם חוסך הנתונים מושבת, עצור כאן. אם חוסך הנתונים מופעל עבור אל גישה בלתי מוגבלת לנתונים > הפעל TradingView

הגדרות עבור מכשירים ספציפיים

סמסונג

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > TradingView > נתונים ניידים > אפשר שימוש בנתוני רקע
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אבטחה > ניהול הפעלה אוטומטית > אפשר TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > Wi-Fi > מתקדם > שמור תמיד על Wi-Fi במצב שינה.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > תחזוקת מכשיר > סוללה > MENU > App Power Monitor > השבת או בחר אפליקציות למצב שינה מהגדרות > תחזוקת מכשיר > סוללה. הקפד לא לכלול את TradingView מרשימת השינה.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > תחזוקת מכשיר > סוללה > מצב חיסכון בחשמל > השבת כדי להתאים ל-MID.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > סוללה > פירוט > TradingView > כבה.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > סוללה > שימוש בסוללה > MENU > ייעול השימוש בסוללה > בחר 'כל האפליקציות' > השבת את TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > סוללה > אפליקציות לא מפוקחות > הוסף אפליקציות > TradingView > בוצע > הפעל מחדש את הטלפון שלך.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > תפריט > גישה מיוחדת > מטב את השימוש בסוללה > בחר את התפריט הנפתח שכנראה מציין 'אפליקציות לא ממוטבות' ועבור ל'כל האפליקציות' > מצא את TradingView והקש על המתג כדי לכבות אותו.

Asus/ZenFone

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > ניהול צריכת חשמל > מנהל הפעלה אוטומטית > דף הורדה > בחר 'אפשר' עבור TradingView.

HTC

 • אפליקציית Boost+ > בצע אופטימיזציה של אפליקציות רקע > TradingView > בחר 'כבוי'.

Huawei

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > אפליקציות > TradingView > פרטי שימוש בחשמל > הפעלת אפליקציה > הגדר לניהול ידני והפעל את האפשרויות הבאות: הפעלה אוטומטית,
 • הפעלה משנית, והפעל ברקע.
 • אפליקציית Phone Manager > מנהל סוללות (או חיסכון באנרגיה) > אפליקציות מוגנות > הפעל TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > הגדרות מתקדמות > מנהל סוללה (או חיסכון באנרגיה) > אפליקציות מוגנות > הפעל TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > הכרטיסייה 'הכל' > אפליקציות מוגנות > הפעל TradingView.
 • יישום מנהל טלפונים > אפליקציות מוגנות > הפעל TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > גישה מתקדמת/מיוחדת > התעלם מאופטימיזציות של סוללה > כל האפליקציות (תפריט נפתח) > הפעל TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > סוללה > הפעלה > TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > TradingView > שימוש בנתונים > נתוני רקע > הפעל.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > לוח הודעות ושורת מצב > מרכז הודעות, מצא את TradingView והפעל אפשר הודעות ותצוגת עדיפות.

לנובו

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > מנהל צריכת חשמל > ניהול אפליקציות ברקע > הוסף TradingView לרשימה הבלתי מוגבלת או אפשר ל-TradingView הפעלה אוטומטית.

נוקיה

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > סוללה > מנהל פעילות רקע > ודא שהבורר מושבת עבור TradingView.

OnePlus

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > סמל גלגל השיניים > הפעלה אוטומטית של אפליקציות > אפשר אתחול TradingView ברקע.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > סוללה > תפריט > תרדמה אגרסיבית ותרדמת אפליקציות > השבת מצב זה או מנע את הגבלה של TradingView במצב זה.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אפליקציות > תפריט > הפעלה אוטומטית > השבת מצב זה או מנע מגבלה של TradingView במצב זה.

אופו

 • אפליקציות > מרכז אבטחה > הרשאות פרטיות > ניהול הפעלה אוטומטית (או מנהל אתחול) > הפעל TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > ניהול יישומים > כרטיסיית ריצה > הפעל TradingView.

סוני

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > אחסון וזיכרון > כבה את האפשרות 'מנקה חכם' או המשך להקיש על שלוש הנקודות בפינה השמאלית העליונה > מתקדם > הוסף TradingView לרשימת ההיתרים.

Vivo

 • מגירת אפליקציות > iManager > מנהל אפליקציות > מנהל הפעלה אוטומטית > אפשר ל-TradingView הפעלה אוטומטית ברקע.

שיאומי / MIUI

 • מגירת אפליקציות > אפליקציית אבטחה > הרשאות > הקש על הפעלה אוטומטית > הפעל TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > שירותים > אבטחה > הרשאות > הפעלה אוטומטית > אפשר TradingView.
 • הגדרות טלפון אנדרואיד > הגדרות נוספות > סוללה וביצועים > נהל את השימוש בסוללה של אפליקציות > כבה את 'מצבי חיסכון בחשמל' > פתח את אפליקציית האבטחה > נווט אל הרשאות > הוסף TradingView ל-Autostart > הפעל את מנהל המשימות > מצא את TradingView > גרור אותו כלפי מטה עד סמל המנעול מופיע.
 • אפליקציית אבטחה לטלפון אנדרואיד > הגדרות > שימוש בנתונים > אפשר נתוני רקע.

מכשירים אחרים

אם לא הצלחת למצוא את המכשיר שלך, ייתכן שתרצה לבדוק את ההגדרות בקטגוריות הבאות:

 • התראות
 • מצב עדיפות
 • סוללה ואופטימיזציה
 • הרשאות רקע
 • התחלה אוטומטית

הגדרות אחרות

חשוב: שנה את ההגדרות למטה רק אם אתה יודע למה הן מיועדות:

1. שנה הגדרות VPN

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > עוד (תחת אלחוטי ורשתות) > VPN ואז השבת את מסייע ה-Wi-Fi.
 • ודא שאתה מתיר *.whispersystems.org, יציאות TCP 80, 443 ו-31337, וכל UDP. אם יש לך פרוקסי שקוף או הפוך הוא צריך לתמוך ב-WebSockets.

2. אפס את חשבון Google שלך

 • הגדרות טלפון אנדרואיד > יישומים > נהל יישומים > הכל (החלק ימינה בחלק מהטלפונים לרשימה זו, אם לא מופיע ברשימה הורדה).
 • בחר שירותי Google Play > נקה נתונים.
 • הסר את חשבון Google שלך מהמכשיר שלך באופן זמני
 • הפעל מחדש את המכשיר שלך
 • הוסף שוב את חשבון Google שלך למכשיר שלך