בלון

יישום

השימוש בבלון טקסט מאפשר ליצור סימון קטן וממוקד יותר מאשר תיבת הטקסט. ה"נקודה" על הבלון מאפשרת גם למקם את הסימון בצורה יותר ספציפית מאשר תיבת טקסט.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את פורמט הטקסט והמראה של כלי טקסט בלון:

אפשרויות כלליות

יש אפשרות לשנות את צבע הטקסט וגודל הגופן.

תיבת טקסט

תוכן טקסט של בלון להקלדה כאן.

רקע כללי

יש אפשרות  לשנות את צבע הרקע ורמת האטימות.

צבע גבול

יש אפשרות להגדיר את צבע הגבול.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות יש אפשרות להגדיר באופן מדויק את המיקום של נקודת הבלון בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת ציר הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

ניראות

בתיבת מאפייני נראות אפשר לשנות את הצגת כלי הבלון בכרפים של מסגרות זמן שונות: