מברשת

יישום

באמצכות המברשת אפשר לשרטט בחופשיות או לשלב הערות על הגרף. מברשת הצבע אינה קשורה לצורה מסוימת כמו רוב כלי השרטוט האחרים.

סגנון

בתיבת המאפיינים של סגנון אפשר לשנות את המראה של קו השרטוט:

קו

ניתן להגדיר באמצעותו את הצבע והעובי של קו שרטוט.

רקע כללי

ניתן לשנות רמת הנראות, הצבע ורמת האטימות של הרקע של השרטוט.

ניראות

בתיבת המאפיינים של נראות אפשר להחליף שרטוט מברשת המוצג בגרפים של מסגרות זמן שונות: